Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz odcinków (wersja testowa)        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
wykaz ulic,
kolizje na odcinkach,
wykaz realizowanych zadań,
wybierz tylko odcinki z kolizjami z:

znaleziono w 7 warstwach 383 realizowanych zadań, w tym 371 (96.9%) przedstawiono na mapie czytaj opis
                            strona (13 stron) od 1  (311-liczba znalezionych odcinków)
Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz odcinków (wersja testowa)
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
początek odcinka
koniec odcinka
32080 
ul. Radlińska 

cała ulica,
do węzła:

ul. Radlińska
(35629)
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2020-01-01
2020-12-30 
 
 
72142 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
kanalizacja deszczowa w ul. Rzeszowskiej 
 
2020-03-09 12:39:49 
ZDM_XLS 
32174 
ul. Moniki Cegłowskiej 

cała ulica,
do węzła:

ul. Moniki Cegłowskiej
(32139)
ul. Elżbiety Zawackiej
(33061)
do węzła:

ul. Moniki Cegłowskiej
(32188)
inwestycje ze środków 2016-2019 RO 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2020-01-01
2020-12-30 
 
 
28663 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wańkowicza (odcinek M. Cegłowskiej/rondo) z chodnikami, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną wraz z dowiązaniem chodnika do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego ul. Wańkowicza oraz wykonanie koncepcji ronda w ciągu ul. Wańkowicza wraz z wymaganymi uzgodnieniami 
 
2020-02-13 07:42:16 
ZDM_XLS 
32823 
ul. Piastowska 

cała ulica,
do węzła:

ul. Piastowska
(34907)
ul. Henryka Jordana
(32337)
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2020-01-01
2020-12-30 
na wysokości "KontenerArt" 
 
28616 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim 
 
2020-02-13 07:42:15 
ZDM_XLS 
32860 
ul. Warszawska 

cała ulica,
do węzła:

ul. Warszawska
(40323)
ul. Warszawska
(40322)
do węzła:

ul. Warszawska
(40323)
ul. Warszawska
(40322)
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
zakończone 
2019-07-31
2019-12-31 
ul. Warszawska w Poznaniu 
ul. Warszawska od ul. Mogileńskiej do ul. Świętowidzkiej - jezdniapółnocna z pominięciem węzła Antoninek oraz ul. Warszawska od węzła Antoninek do ul. Świętowidzkiej - jezdnia południowa 
7880 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
remont ul. Warszawskiej w Poznaniu 
remont nawierzchni jezdni 
2019-06-19 10:31:31 
jacosi 
32860 
ul. Warszawska 

cała ulica,
do węzła:

ul. Warszawska
(40323)
ul. Warszawska
(40322)
do węzła:

ul. Warszawska
(40323)
ul. Warszawska
(40322)
planowane remonty ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
w trakcie 
2020-02-28
2020-07-31 
ul. Warszawska w Poznaniu 
ul. Warszawska odc. ul. Bałtycka - ul. Świętowidzka 
26307 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
roboty budowlane na ul. Warszawskiej w Poznaniu 
roboty budowlane na ul. Warszawskiej w Poznaniu 
2020-01-23 13:54:07 
jacosi 
33025 
ul. Warszawska 

cała ulica,
do węzła:

ul. Warszawska
(41235)
ul. Warszawska
(41234)
do węzła:

ul. Warszawska
(41235)
ul. Warszawska
(41234)
planowane remonty ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
w trakcie 
2020-02-28
2020-07-31 
ul. Warszawska w Poznaniu 
ul. Warszawska odc. ul. Bałtycka - ul. Świętowidzka 
26307 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
roboty budowlane na ul. Warszawskiej w Poznaniu 
roboty budowlane na ul. Warszawskiej w Poznaniu 
2020-01-23 13:54:07 
jacosi 
33025 
ul. Warszawska 

cała ulica,
do węzła:

ul. Warszawska
(41235)
ul. Warszawska
(41234)
do węzła:

ul. Warszawska
(41235)
ul. Warszawska
(41234)
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
zakończone 
2019-07-31
2019-12-31 
ul. Warszawska w Poznaniu 
ul. Warszawska od ul. Mogileńskiej do ul. Świętowidzkiej - jezdniapółnocna z pominięciem węzła Antoninek oraz ul. Warszawska od węzła Antoninek do ul. Świętowidzkiej - jezdnia południowa 
7880 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
remont ul. Warszawskiej w Poznaniu 
remont nawierzchni jezdni 
2019-06-19 10:31:31 
jacosi 
33051 
ul. Kolejowa 

cała ulica,
do węzła:

ul. Kolejowa
(41439)
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2020-01-01
2020-12-30 
 
nowa ulica równoległa do ulicy Kolejowej, zlokalizowana pomiędzy torami kolejowymi, a ulicą Kolejową  
28621 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Dolna Głogowska - koncepcja 
cały przekrój ulicy 
2020-02-13 07:42:15 
ZDM_XLS 
33533 
ul. Rataje 

cała ulica,
do węzła:

ul. Rataje
(44315)
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2020-01-01
2020-12-30 
 
odcinek od ulicy Zamenhofa do Wartostrady 
28680 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Projekt budowlany ul. Rataje  
 
2020-02-13 07:42:16 
ZDM_XLS 
33655 
ul. Łysy Młyn 

cała ulica,
do węzła:

ul. Łysy Młyn
(44985)
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
zakończone 
2016-09-19
2019-12-31 
ul. Glinienko, ul. Poligonowa, ul. Skrzypowa 
Uzgodniono podział zadania na etapy: 1. wybudować ul. Drogocin, Łysy Młyn 2. KD w ul. Glinienko na odc. Łysy Młyn - Janowo i przebudowa ul. Janowo 3. ul. Glinienko od ul. Jaśkowiaka do ul. Łysy Młyn 4. ul. Glinno z pozostałym odcinkiem ul. Glinienko 5. oświetlenie od ul. Łysy Młyn do ul. Okolewo 
4150 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Środki na projekt oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej 
 
2016-09-19 12:25:54 
romjac 
33655 
ul. Łysy Młyn 

cała ulica,
do węzła:

ul. Łysy Młyn
(44985)
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2020-01-01
2020-12-30 
 
Glinienko, Drogovin, Janowo, Łysy Młyn, Knyszyn  
28691 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Środki na projekt oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej 
cały przekrój ulicy 
2020-02-13 07:42:16 
ZDM_XLS 
33981 
ul. Kminkowa 

cała ulica,
do węzła:

ul. Kminkowa
(47465)
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2020-01-01
2020-12-30 
 
 
28692 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Wybudowania dalszej cześci oświetlenia ul. Kminkowej - projekt 
 
2020-02-13 07:42:16 
ZDM_XLS 
34967 
ul. Dukielska 

cała ulica,
do węzła:

ul. Dukielska
(50336)
do węzła:

ul. Dukielska
(50337)
planowane inwestycje ZDM 
zakończony etap projektowania 
 
zakończone 
2016-09-19
2019-12-31 
ul. Szczawnicka, Czorsztyńska, Druskiennicka, Szarych Szeregów, Krynicka, Dukielska, Raczyńskiego 
1) połączenie między ul. Szczawnicką a Czorsztyńską na wysokości ul. Krynickiej 2) ul. Druskiennicka od ul. Zakopiańskiej do ul. Lutyckiej 3) ul. Szarych Szeregów od ronda ks. Sroki do wjazdu do Pekabex 4) ul. Krynicka 5) ul. Dukielska 6) ul. Raczyńskiego 
4139 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnie z PZP: 1) połączenia między ul. Szczawnicką a Czorsztyńską na wysokości ul. Krynickiej, 2) ul. Druskiennicka od ul. Zakopiańskiej do ul. Lutyckiej, 3) ul. Szarych Szeregów od ronda ks. Sroki do wjazdu do Pekabex, 4) ul. Krynicka, 5) ul. Dukielska, 6) ul. Raczyńskiego. 
 
2016-09-19 11:30:57 
romjac 
34967 
ul. Dukielska 

cała ulica,
do węzła:

ul. Dukielska
(50336)
do węzła:

ul. Dukielska
(50337)
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
zakończone 
2017-03-07
2019-12-31 
ul. Dukielska 
na odc. ul. Lubieńska - ul. Druskiennicka 
4921 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
ul. Dukielska - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskiennicka 
 
2017-03-07 11:43:34 
romjac 
34967 
ul. Dukielska 

cała ulica,
do węzła:

ul. Dukielska
(50336)
do węzła:

ul. Dukielska
(50337)
inwestycje ze środków 2016-2019 RO 
etap planowania 
 
zakończone 
2016-12-02
2019-12-31 
ul. Dukielska 
 
4530 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Dukielska 
Realizacja zgodnie z dokumentacją 
2016-12-02 12:08:13 
romjac 
34967 
ul. Dukielska 

cała ulica,
do węzła:

ul. Dukielska
(50336)
do węzła:

ul. Dukielska
(50337)
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2020-01-01
2020-12-30 
ul. Dukielska 
 
28667 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Podolany - nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego 
odtworzenie według nowego projektu po robotach Aquanetu 
2020-02-13 07:42:16 
ZDM_XLS 
34968 
ul. Dukielska 

cała ulica,
do węzła:

ul. Dukielska
(50340)
do węzła:

ul. Dukielska
(50339)
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2020-01-01
2020-12-30 
ul. Dukielska 
 
28667 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Podolany - nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego 
odtworzenie według nowego projektu po robotach Aquanetu 
2020-02-13 07:42:16 
ZDM_XLS 
34968 
ul. Dukielska 

cała ulica,
do węzła:

ul. Dukielska
(50340)
do węzła:

ul. Dukielska
(50339)
inwestycje ze środków własnych RO 
etap planowania 
 
zakończone 
2017-03-07
2019-12-31 
 
 
4923 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Podolany - nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego 
 
2017-03-07 11:47:44 
romjac 
34968 
ul. Dukielska 

cała ulica,
do węzła:

ul. Dukielska
(50340)
do węzła:

ul. Dukielska
(50339)
inwestycje ze środków 2016-2019 RO 
etap planowania 
 
zakończone 
2016-12-02
2019-12-31 
ul. Dukielska 
 
4530 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Dukielska 
Realizacja zgodnie z dokumentacją 
2016-12-02 12:08:13 
romjac 
34968 
ul. Dukielska 

cała ulica,
do węzła:

ul. Dukielska
(50340)
do węzła:

ul. Dukielska
(50339)
planowane inwestycje ZDM 
zakończony etap projektowania 
 
zakończone 
2016-09-19
2019-12-31 
ul. Szczawnicka, Czorsztyńska, Druskiennicka, Szarych Szeregów, Krynicka, Dukielska, Raczyńskiego 
1) połączenie między ul. Szczawnicką a Czorsztyńską na wysokości ul. Krynickiej 2) ul. Druskiennicka od ul. Zakopiańskiej do ul. Lutyckiej 3) ul. Szarych Szeregów od ronda ks. Sroki do wjazdu do Pekabex 4) ul. Krynicka 5) ul. Dukielska 6) ul. Raczyńskiego 
4139 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnie z PZP: 1) połączenia między ul. Szczawnicką a Czorsztyńską na wysokości ul. Krynickiej, 2) ul. Druskiennicka od ul. Zakopiańskiej do ul. Lutyckiej, 3) ul. Szarych Szeregów od ronda ks. Sroki do wjazdu do Pekabex, 4) ul. Krynicka, 5) ul. Dukielska, 6) ul. Raczyńskiego. 
 
2016-09-19 11:30:57 
romjac 
35206 
ul. Obornicka 

cała ulica,
do węzła:

ul. Obornicka
(35207)
do węzła:

ul. Onufrego Kopczyńskiego
(50447)
ul. Obornicka
(38744)
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2020-01-01
2020-12-30 
 
 
28614 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
wariantowa koncepcja budowy ul. Nowa Obornicka / przebudowy ul. Obornickiej 
 
2020-02-13 07:42:15 
ZDM_XLS 
35206 
ul. Obornicka 

cała ulica,
do węzła:

ul. Obornicka
(35207)
do węzła:

ul. Onufrego Kopczyńskiego
(50447)
ul. Obornicka
(38744)
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2018-03-29
2020-12-31 
ul. Nowa Obornicka 
 
6413 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Wariantowa koncepcja budowy ul. Nowa Obornicka / przebudowy ul. Obornickiej 
wariantowa koncepcja 
2018-03-29 13:26:30 
romjac 
35207 
ul. Obornicka 

cała ulica,
do węzła:

ul. Karola Kurpińskiego
(47562)
ul. Obornicka
(38743)
do węzła:

ul. Obornicka
(35206)
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2020-01-01
2020-12-30 
 
 
28614 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
wariantowa koncepcja budowy ul. Nowa Obornicka / przebudowy ul. Obornickiej 
 
2020-02-13 07:42:15 
ZDM_XLS 
35207 
ul. Obornicka 

cała ulica,
do węzła:

ul. Karola Kurpińskiego
(47562)
ul. Obornicka
(38743)
do węzła:

ul. Obornicka
(35206)
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2018-03-29
2020-12-31 
ul. Nowa Obornicka 
 
6413 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Wariantowa koncepcja budowy ul. Nowa Obornicka / przebudowy ul. Obornickiej 
wariantowa koncepcja 
2018-03-29 13:26:30 
romjac 
35486 
ul. Morasko 

cała ulica,
do węzła:

ul. Poligonowa
(49909)
ul. Morasko
(38817)
do węzła:

ul. Morenowa
(38818)
ul. Meteorytowa
(49958)
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
zakończone 
2017-07-06
2019-12-31 
ul. Meteorytowa, ul. Morasko, ul. Sióstr Misjonarek 
zbieg ulic 
5472 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->kolizje,
Projekt chodnika u zbiegu ul. Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek 
projekt budowy chodnika 
2017-07-06 13:51:57 
romjac 
                           
strona (13 stron)
   od 1  (311-liczba znalezionych odcinków)

czas dostępu do bazy: 10.858089 sec