SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz odcinków        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
wykaz ulic,
wykaz utrudnień,

pokaż wybrane utrudnienie w ruchu

                                                       strona (1 stron) od 1  (18-liczba znalezionych odcinków)
SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz odcinków
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
początek odcinka
koniec odcinka
35044 
ul. Jana Baptysty Quadro 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Różany Targ
(32238)
ul. Różany Targ
(32718)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
33258 
ul. Kurzanoga 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Różany Targ
(32718)
ul. Różany Targ
(32719)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
32186 
ul. Ignacego Paderewskiego 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Ignacego Paderewskiego
(36213)
do węzła:

ul. Stary Rynek
(32624)
ul. Stary Rynek
(31988)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
33421 
ul. Rynkowa 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Stary Rynek
(31988)
ul. Stary Rynek
(31992)
do węzła:

ul. Rynkowa
(43621)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
32087 
ul. Wodna 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Stary Rynek
(32625)
ul. Stary Rynek
(33461)
do węzła:

ul. Wodna
(35684)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
32625 
ul. Stary Rynek 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Woźna
(32849)
ul. Stary Rynek
(31994)
do węzła:

ul. Stary Rynek
(33461)
ul. Wodna
(32087)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
32624 
ul. Stary Rynek 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Wrocławska
(33708)
ul. Stary Rynek
(33461)
do węzła:

ul. Ignacego Paderewskiego
(32186)
ul. Stary Rynek
(31988)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
31994 
ul. Stary Rynek 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Stary Rynek
(31993)
ul. Wielka
(34744)
do węzła:

ul. Stary Rynek
(32625)
ul. Woźna
(32849)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
31993 
ul. Stary Rynek 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Stary Rynek
(31992)
ul. Wroniecka
(33378)
do węzła:

ul. Stary Rynek
(31994)
ul. Wielka
(34744)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
31992 
ul. Stary Rynek 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Stary Rynek
(31988)
ul. Rynkowa
(33421)
do węzła:

ul. Wroniecka
(33378)
ul. Stary Rynek
(31993)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
31988 
ul. Stary Rynek 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Ignacego Paderewskiego
(32186)
ul. Stary Rynek
(32624)
do węzła:

ul. Rynkowa
(33421)
ul. Stary Rynek
(31992)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
33461 
ul. Stary Rynek 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Stary Rynek
(32624)
ul. Wrocławska
(33708)
do węzła:

ul. Stary Rynek
(32625)
ul. Wodna
(32087)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
32238 
ul. Różany Targ 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Jana Baptysty Quadro
(35044)
ul. Różany Targ
(32718)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
32719 
ul. Różany Targ 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Różany Targ
(32718)
ul. Kurzanoga
(33258)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
32718 
ul. Różany Targ 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Różany Targ
(32238)
ul. Jana Baptysty Quadro
(35044)
do węzła:

ul. Kurzanoga
(33258)
ul. Różany Targ
(32719)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
43621 
ul. Rynkowa 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Rynkowa
(33421)
do węzła:

ul. Zamkowa
(49713)
ul. Rynkowa
(51071)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
36213 
ul. Ignacego Paderewskiego 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Ignacego Paderewskiego
(42754)
ul. Szkolna
(35242)
do węzła:

ul. Ignacego Paderewskiego
(32186)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
35684 
ul. Wodna 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Wodna
(32087)
do węzła:

ul. Świętosławska
(46568)
ul. Wodna
(39987)
dopuszczony tylko ruch pieszy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Stary Rynek 
 
 
 
2014-04-14 16:40:11 
mirekh 
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (18-liczba znalezionych odcinków)

czas dostępu do bazy: 4.43117 sec