Koordynacja planowanych inwestycji i remontów - wykaz kolizji        Powrót do strony g_ównej

zmień styl:
standard
podaj zakres dat (w formacie 20-10-2018)
od do

znaleziono w 27 warstwach 1566 planowanych inwestycji i remontów, w tym 1506(96.2%) przedstawiono na mapie czytaj opis
              od 1  (1566-liczba znalezionych utrudnień)
Koordynacja planowanych inwestycji i remontów - wykaz kolizji
wykaz kolizji z realizowanymi zadaniami oraz planowanymi inwestycjami i remontami
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2023-01-01
2025-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET918
->pokaż
Huby MoraskiePoznań - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Huby MoraskieBudowa kanalizacji sanitarnej: grawitacja: D 200 mm - dł. ca. 5727 m D 250 mm - dł. ca. 425 m D 300 mm - dł. ca. 141 m D 350 mm - dł. ca. 442 m D 400 mm - dł. ca. 717 m, rurociąg tłoczny: D 125 mm - dł. ca. 254 m Budowa przepompowni ścieków P7. Budowa przyłączy kanalizacyjnych, około 102 szt.2023-01-01
2025-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET6028
->pokaż
ul. Huby MoraskiePoznań - sieć wodociągowa w ul. Huby Moraskie Budowa sieci wodociągowej w ul. Huby Moraskie DN 150mm, dł. 710 m wraz z przyłączami - 7 szt. 2023-01-01
2024-12-31
koordynacja planowane inwestycje INEA6741
->pokaż
Morasko-RadojewoWietrzna, Wiesiołkowa, Rdestowa, Radojewo, Podbiałowa, Nad Różanym Potokiem, Morasko, Mroźna, Misjonarek, Mirtowa, Łysy Młyn, Łopianowa, Lewandowskiego, Lebiodowa, Knyszyn, Krwawnikowa, Jaśkowiaka, Janowo, Huby Moraskie, Halszki, Glinno, Glinienko, Drogocin, Chmurna, ChmielnaBudowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Morasko-Radojewo2018-09-05
2019-07-10


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
918 
2015-10-08 13:01:48 
artrut 
4 
2018-10-09 13:25:39 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-03-01
2019-07-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET998
->pokaż
DrwęskiegoPoznań - sieć wodociągowa w ul. Hulewiczów, Obornicka, DrwęskiegoII etap - budowa połączenia wodociągów ul. Drwęskiego do nowo wybudowanego wodociągu w ul. Obornickiej D 180 mm z rur PE 2019-03-01
2019-07-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1158
->pokaż
ul. Obornickaul. Jarogniewa Drwęskiego - od skrzyżowania z ul. Tadeusza Rudego do skrzyżowania z ul. Obornicką; ul. Hulewiczów - od skrzyżowania z ul. Obornicką do ul. Hulewiczów 4a; ul. Obornicka - od skrzyżowania z ul. Hulewiczów do wysokości adresu ul. Obornicka 314.Poznań - sieć wodociągowa w ul. Hulewiczów, Obornicka, DrwęskiegoI etap - wybudowaniem brakującego fragmentu w ul. Obornickiej do wysokości ul. Hulewiczów + wodociąg w ul. Hulewiczów z wpięciem do ul. Obornickiej D 180 mm z rur PE 2019-03-01
2019-07-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET919
->pokaż
HulewiczówPoznań - sieć wodociągowa w ul. Hulewiczów, Obornicka, DrwęskiegoI etap - wybudowaniem brakującego fragmentu w ul. Obornickiej do wysokości ul. Hulewiczów + wodociąg w ul. Hulewiczów z wpięciem do ul. Obornickiej D 180 mm z rur PE 2019-03-01
2019-07-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1439
->pokaż
HulewiczówPoznań - kanalizacja sanitarna w ul. Hulewiczów1. kanał grawitacyjny DN 200mm, dł. 205m z przyłączami (7 szt.) 2. kanał grawitacyjny DN 200mm, dł. 40m kanał tłoczny PE 90, dł. 15m przepompownia 5 l/s przyłącze (1szt.) 2019-01-01
2019-12-31
koordynacja planowane inwestycje INEA6738
->pokaż
PodolanyBiskupińska, Cieszkowskiego, Danysz, Drwęskiego, Dusznicka, Firlika, Hulewiczów, Kaczmarka, Kosowska, Kowarska, Koźmiana, Kudowska, Lądecka, Łęgowskiego, Marciniaka, Międzyleska, Morszyńska, Obornicka, Prauzińskiego, Rakowicza, Straży Ludowej, Strzeszyńska, Synów Pułku, Szafran, Węgorzewska, Wojkowskich, Zakopiańska, Żegiestowska, Żniniewiczów, Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Podolany2019-02-12
2019-09-10


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
919 
2015-10-27 09:40:09 
artrut 
6 
2018-10-09 13:21:01 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2021-01-01
2022-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1440
->pokaż
JanikowskaPoznań - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janikowskiej Budowa kanalizacji sanitarnej DN = 200 mm o długości 1 520 m, r.tłoczny DN = 100 mm o długości 940 m, 2 szt. przepompowni ścieków 2022-01-01
2024-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET922
->pokaż
JanikowskaPoznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. JanikowskiejII etap (1250 m sieci + 9 szt. przyłączy) 2021-01-01
2022-12-31
koordynacja planowane inwestycje INEA6744
->pokaż
GłównaBałtyckaBudowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Główna2018-09-15
2019-01-15


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
922 
2015-10-23 15:08:44 
artrut 
3 
2017-12-13 14:04:49 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-06-01
2019-03-01 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET924
->pokaż
JarowaJarowaPoznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. Uroczej.Budowa 1720m sieci wodociągowej fi 180 mm z rur PE w ulicach: Jarowa, Poręba, Urocza, Kopcowa, Jasne Błonie 2018-06-01
2019-03-01


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
924 
2015-10-26 09:36:32 
artrut 
6 
2018-10-09 15:12:34 
planowane remonty AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-10-01
2021-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET931
->pokaż
KaczaPoznań - kanalizacja sanitarna w ulicach Gęsiej, Kaczej i GiżyckiejProjekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200mm i długości ok.425m. Budowa przyłączy do granicy działki - 31szt. o łącznej długości ok. 135m.2020-01-01
2020-12-31
koordynacja planowane remonty AQUANET930
->pokaż
KaczaPoznań - sieć wodociągowa w ul. Sieradzkiej, Przepiórczej, Giżyckiej, Gęsiej i KaczejWymiana wodociągów: DN150 w ul. Gęsiej i Kaczej na dł. ok. 250 m2019-10-01
2021-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
930 
2015-10-09 13:16:20 
artrut 
4 
2017-11-22 11:06:11 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2020-01-01
2020-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET931
->pokaż
KaczaPoznań - kanalizacja sanitarna w ulicach Gęsiej, Kaczej i GiżyckiejProjekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200mm i długości ok.425m. Budowa przyłączy do granicy działki - 31szt. o łącznej długości ok. 135m.2020-01-01
2020-12-31
koordynacja planowane remonty AQUANET930
->pokaż
KaczaPoznań - sieć wodociągowa w ul. Sieradzkiej, Przepiórczej, Giżyckiej, Gęsiej i KaczejWymiana wodociągów: DN150 w ul. Gęsiej i Kaczej na dł. ok. 250 m2019-10-01
2021-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
931 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
2 
2017-11-22 11:12:56 
planowane remonty AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-06-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania inwestycje ze środków 2016-2019 RO6250
->pokaż
ul. Karpia 17Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wyniesionego skrzyżowania przy ul. Karpia 17prace projektowe + realizacja2018-02-07
2018-12-31
zadania inwestycje ze środków własnych RO3359
->pokaż
ul. Karpiaskrzyżowanie ul. Karpia z ul. DworskąPrzebudowa skrzyżowania ulic Karpia - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową - NARAMOWICE - środki wolneprzebudowa utwardzonych ulic gminnych2016-03-01
2019-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1153
->pokaż
Naramowicka, KarpiaPoznań - kanalizacja sanitarna w ul. Naramowickiej 144 i ul. KarpiejBudowa kanalizacji sanitarnej: D 200 mm, dł. ca. 265 m, Di 300 mm, dł. ca. 310 m, Budowa przyłączy kanalizacyjnych: 5 sztuk.2022-01-01
2023-12-31
koordynacja planowane inwestycje INEA6740
->pokaż
NaramowiceAndaluzyjska, Aragońska, Bogumiła, Bogusława, Bolka, Boranta, Bożymira, Bratumiły, Burgundzka, Burysława, Jasna Rola, Kastylijska, Lotaryńska, Naramowicka, Normandzka, Prowansalska, Rubież, SarmackaBudowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Naramowice2018-07-29
2019-01-30
koordynacja planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA5706
->pokaż
Naramowiceul.Karpia (dz. 80/7)Budowa przyłącza sieci cieplnej przyłącze dn 100-80-65 l=220m 2019-08-01
2019-10-01
koordynacja planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA5621
->pokaż
Naramowice ul. Karpia (dz 516/2)Budowa przyłącza sieci cieplnej przyłącze dn 65 l=15m2018-07-01
2018-12-30
koordynacja planowane remonty AQUANET932
->pokaż
KarpiaPoznań - modernizacja głowicy górnej syfonu przy ul. KarpiejModernizacja górnej głowicy syfonu 2018-06-01
2018-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
932 
2015-11-02 12:27:55 
artrut 
4 
2018-04-09 14:33:45 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2023-01-01
2025-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET934
->pokaż
KminkowaKminkowaPoznań - kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego Kolektora Moraskiego - etap IIETAP II Budowa: rurociągi tłoczne: DN 90 mm, dł. ok.1456m; DN110mm, dł. ok. 384m; DN180mm, dł. ok. 142m; DN250mm,dł. ok. 1024m; - kanały grawitacyjne:DN 200mm,dł. ok. 5387m; DN250mm, dł. ok. 510m; DN 300mm, dł. ok. 978m; DN 350mm, dł. ok. 1590m; - przepompownie ścieków: P8, P9, P10, P11, P21 2023-01-01
2025-12-31
koordynacja planowane inwestycje INEA6741
->pokaż
Morasko-RadojewoWietrzna, Wiesiołkowa, Rdestowa, Radojewo, Podbiałowa, Nad Różanym Potokiem, Morasko, Mroźna, Misjonarek, Mirtowa, Łysy Młyn, Łopianowa, Lewandowskiego, Lebiodowa, Knyszyn, Krwawnikowa, Jaśkowiaka, Janowo, Huby Moraskie, Halszki, Glinno, Glinienko, Drogocin, Chmurna, ChmielnaBudowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Morasko-Radojewo2018-09-05
2019-07-10


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
934 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
1 
2017-11-28 09:05:53 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-06-01
2020-09-30 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1341
->pokaż
os. Szczepankowo etap IVul. Przedpole, Kobylepole, Michałowo, Sierpowa, Roślinna, Skibowa, Sowice, Owocowa, Porzeczkowa, Dereniowa, Winogronowa, Nad Łężynką, Bobrownicka, Aroniowa, ŻyznaPoznań - kanalizacja sanitarna na terenie os.Szczepankowo - ETAP IVBudowa:a) zlewnia PŚ 11 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok. 1 165 m, 1 szt. przep. ścieków, r. tłocznego DN 90 mm o długości l = 355 m b) zlewnia PŚ 12 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok. 1 855 m, 1 szt. przep. ścieków, r.tłocznego DN 100 mm o dł. ok. 755 m c) zlewnia PŚ 10 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł.ok. 1 750 m, 1 szt. przep. ścieków, r.tłocznego DN 150 mm o dł. ok. 370 m d) zlewnia PŚ 9 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok. 1 550 m, 1 szt. przep. ścieków, r.tłocznego DN 100 mm o dł. ok. 240 m e) zlewnia PŚ 8 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł.ok.1 685 m, 1 szt. przep. scieków, r.tłocznego DN 90 mm o dł.ok. 805 m2018-07-01
2020-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET935
->pokaż
KobylepolePoznań - sieć wodociągowa w ul.: Kobylepole, Darzyńska, DarzyborskaBudowa wodociągu o średnicy DN = 300 mm o długości l = 1 370 m i o średnicy DN = 150 mm o długości l = 2170m 2019-06-01
2020-09-30
koordynacja planowane inwestycje AQUANET4645
->pokaż
ul. Kobylepoleul. KobylepolePoznań - kanalizacja sanitarna w ulicy Kobylepole.Kanalizacja sanitarna DN 200 mm o dł. ok. 660 m, 20 szt. przyłączy2019-12-01
2020-12-31
koordynacja planowane inwestycje INEA6724
->pokaż
Antoninek-Zieliniec-KobylepoleArkońska, Darzyborska, Darzyńska, Drwali, Górska, Grodnicka, Kamieńska, Leśników, Piwna, Sarnia, Sobołowa, Sośnicka, Starachowicka, Starkowska, Strzałkowska, Świętowidzka, Uznamska, Warpińska, Zdunowska, ZieliniecBudowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Antoninek-Zieliniec-Kobylepole2018-07-29
2019-07-28
zadania remonty ze środków celowych RO6442
->pokaż
ul. Kobylepolewzdłuż działek, do ul. ReknickiejRemont chodnika przy ul. Kobylepoleremont chodnika2018-04-03
2018-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
935 
2015-10-27 11:30:35 
artrut 
5 
2018-10-09 15:20:51 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2019-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET936
->pokaż
Cytrynowa CytrynowaPoznań - kanalizacja sanitarna w zlewni istniejącego Kolektora UmultowskiegoBudowa kanalizacji sanitarnej DN 200mm, dł. ok.1738m na następujących odcinkach: 1. Zachodni odcinek ul. Widłakowej, północny odcinek ul. Zagajnikowej, dwie drogi odchodzące na wschód od ul. Zagajnikowej, ul. Ślazowa 2. Południowy odcinek ul. Zagajnikowej 3. Droga odchodząca na południe od ul. Jasne Błonie 4. Odcinki ul. Pomarańczowej. 5. Odcinek ul. Cytrynowej 6. Rejon między ul. Bożydara a ul. Daktylową 2019-01-01
2019-12-31
koordynacja planowane inwestycje INEA6727
->pokaż
UmultowoAgatowa, Anyżowa, Bananowa, Bazyliowa, Bożydara, Bylicowa, Cytrynowa, Daktylowa, Dzięgielowa, Dziurawcowa, Figowa, Gorczycowa, Jasne Błonie, Kokosowa, Koprowa, Laurowa, Maków Polnych, Mandarynkowa, Mariampolska, Miętowa, Migdałowa, Mleczowa, Naramowicka, Pomarańczowa, Rodzynkowa, Rubież, Rumiankowa, Słonecznikowa, Szczawiowa, Umultowska, Urocza, Widłakowa, Wrotyczowa, Zagajnikowa, Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Umultowo2017-01-30
2018-12-27


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
936 
2015-10-05 11:08:21 
artrut 
5 
2017-11-28 09:42:12 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-06-01
2019-03-01 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET6024
->pokaż
ul. Piołunowa, Nadwarciańska, NaramowickaPoznań - sieć wodociągowa w rejonie Umultowa (Piołunowa, Nadwarciańska, Naramowicka)Budowa sieci wodociągowej w ulicach: 1. Piołunowej, DN 150mm, dł. 800m wraz z przyłączami - 8 szt. 2. Nadwarciańskiej, DN 150mm, dł. 150m wraz z przyłączami - 4 szt. 3. Naramowickiej, DN 100mm, dł. 175m wraz z przyłączami - 8 szt. 2020-01-01
2021-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET937
->pokaż
Jasne Błonie Jasne Błonie Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. Uroczej.Budowa 1720m sieci wodociągowej fi 180 mm z rur PE w ulicach: Jarowa, Poręba, Urocza, Kopcowa, Jasne Błonie 2018-06-01
2019-03-01
koordynacja planowane inwestycje INEA6727
->pokaż
UmultowoAgatowa, Anyżowa, Bananowa, Bazyliowa, Bożydara, Bylicowa, Cytrynowa, Daktylowa, Dzięgielowa, Dziurawcowa, Figowa, Gorczycowa, Jasne Błonie, Kokosowa, Koprowa, Laurowa, Maków Polnych, Mandarynkowa, Mariampolska, Miętowa, Migdałowa, Mleczowa, Naramowicka, Pomarańczowa, Rodzynkowa, Rubież, Rumiankowa, Słonecznikowa, Szczawiowa, Umultowska, Urocza, Widłakowa, Wrotyczowa, Zagajnikowa, Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Umultowo2017-01-30
2018-12-27


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
937 
2015-10-23 15:42:21 
artrut 
5 
2018-10-09 15:14:42 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-06-01
2019-03-01 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET938
->pokaż
Kopcowa KopcowaPoznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. Uroczej.Budowa 1720m sieci wodociągowej fi 180 mm z rur PE w ulicach: Jarowa, Poręba, Urocza, Kopcowa, Jasne Błonie 2018-06-01
2019-03-01
koordynacja planowane inwestycje INEA6727
->pokaż
UmultowoAgatowa, Anyżowa, Bananowa, Bazyliowa, Bożydara, Bylicowa, Cytrynowa, Daktylowa, Dzięgielowa, Dziurawcowa, Figowa, Gorczycowa, Jasne Błonie, Kokosowa, Koprowa, Laurowa, Maków Polnych, Mandarynkowa, Mariampolska, Miętowa, Migdałowa, Mleczowa, Naramowicka, Pomarańczowa, Rodzynkowa, Rubież, Rumiankowa, Słonecznikowa, Szczawiowa, Umultowska, Urocza, Widłakowa, Wrotyczowa, Zagajnikowa, Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Umultowo2017-01-30
2018-12-27


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
938 
2015-10-23 15:58:22 
artrut 
9 
2018-10-09 15:17:28 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-09-01
2021-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET940
->pokaż
Zygalskiego ŚwierczewoPoznań - sieć wodociagowa na terenie ŚwierczewaBudowa wodociagu w ul. Gołuchowskiej, ul. Żerkowskiej, Wielichowskiej, ul. Zygalskiego o ul. Kunickiego o dł. 114 m2019-09-01
2021-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
940 
2015-10-23 08:54:33 
artrut 
7 
2018-05-16 13:02:36 
planowane remonty AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2021-01-01
2022-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje ZZM4867
->pokaż
Al. Wielkopolskadz. 76/6, 76/8 ark 41; dz. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2 cz., 28, 29 cz. ark. 44; dz. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8 ark. 42, obr. 20Renowacja parku im. A. Wodziczki w PoznaniuPrzebudowa parku im. A. Wodziczki2016-10-06
2020-12-31
koordynacja planowane remonty AQUANET949
->pokaż
al. WielkopolskaStrona północnaPoznań - sieć wodociągowa w ul. Aleja Wielkopolska - strona północna Wymiana sieci wodociągowej o dł. ok 939 m DN 180 mm z rur PE. W zakresie planowanej inwestycji należy dokonać wymiany istniejących przyłączy (15 sztuk) na przyłącza z rur PE.2021-01-01
2022-12-31
koordynacja planowane remonty PSG2019
->pokaż
Al. WielkopolskaAl. Wielkopolskamodernizacja sieci gazowejgazociag n/c dn 180 ,L=700m, przyłącza 30 szt.2020-01-01
2020-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
949 
2015-10-09 14:09:08 
artrut 
4 
2017-11-28 10:01:14 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2022-01-01
2023-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET950
->pokaż
al..Solidarnościpołudniowa nitka al. Solidarności pomiędzy al. Solidarności 42 (CH Kaufland), a al. Solidarności 46 (biurowiec MetLife - Winogrady Business Center)Poznań - sieć wodociągowa w Al. SolidarnościBudowa wodociągu DN 150 mm o dł. ok. 30 m2022-01-01
2023-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
950 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
3 
2017-11-28 10:03:00 
planowane remonty AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2019-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane remonty AQUANET951
->pokaż
al. Solidarnościinwestycja punktowa, renowacja komory znajdującej się w chodniku przy al. Solidarności (współrzędne geograficzne: 52°26\`07.8\"N 16°54\`53.1\"E)Poznań - komora wodociągowa w Alejach SolidarnościModernizacja komory DN1000 i armatury (1 przepustnica DN1000 i 1 zasuwa DN250) 2019-01-01
2019-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
951 
2015-11-02 12:40:39 
artrut 
5 
2017-11-28 15:09:19 
planowane remonty AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-01-01
2020-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje INEA6744
->pokaż
GłównaBałtyckaBudowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Główna2018-09-15
2019-01-15
koordynacja planowane inwestycje inni gestorzy i stowarzyszenia6527
->pokaż
ul. Bałtyckana części działek nr 5/1, arkusz 15, obręb Główna i 35/4, 36/1, arkusz 16, obręb Głównaskablowanie odcinka linii 110 kV ECII Karolin - Główna, ECII Karolin - Antoninek, przewidzianej do realizacji na części działek nr 5/1, arkusz 15, obręb Główna i 35/4, 36/1, arkusz 16, obręb Główna położonych w Poznaniu przy ul. Bałtyckiejskablowanie odcinka linii 110 kV2018-04-17
2018-12-31
koordynacja planowane remonty AQUANET954
->pokaż
ul. Bałtyckaodcinek ok. 910,00 m od skrzyżowania z ul. Syrenią w stronę skrzyżowania z ul. JanikowskąPoznań - sieć wodociągowa w ulicy BałtyckiejRenowacja wodociągu o średnicy DN = 400 mm o długości 910 m (rękaw ciasnopasowy), z 2 szt. odpowietrzników, remontem komór, wymiana zasuw na odwodnieniach szt. 2, przełaczenie przyłączy DN = 150 mm szt 2 2018-01-01
2020-12-31
koordynacja planowane remonty ENEA Operator1199
->pokaż
BałtyckaObszar Zawady GłównaENEA Operator, RD Poznań prowadzi inwestycje zmierzające do eliminacji sieci energetycznej o napięciu 6 kV i zastąpieniu jej siecią o napięciu 15 kVWymiana sieci energetycznej o napięciu 6 kV na sieć o napięciu 15 kV2015-01-01
2019-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
954 
2015-09-28 15:27:45 
artrut 
2 
2017-11-28 15:26:38 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2023-01-01
2025-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET956
->pokaż
BazyliowaBazyliowa Poznań - kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego Kolektora Moraskiego - etap IETAP I Budowa: rurociągi tłoczne: DN 90 mm. dł. ok. 442m; DN 110 mm, dł. ok. 262m; DN 125 mm, dł.ok. 449m; DN 250 mm dł. ok. 133m; - kanały grawitacyjne: DN 200 mm, dł.ok. 5775m; DN 300 mm, dł. ok. 1340m; DN600 mm, dł. ok. 1402m; DN 800mm, dł.ok. 1784m; - przepompownie ścieków: P15, P16, P22, P24 2023-01-01
2025-12-31
koordynacja planowane inwestycje INEA6727
->pokaż
UmultowoAgatowa, Anyżowa, Bananowa, Bazyliowa, Bożydara, Bylicowa, Cytrynowa, Daktylowa, Dzięgielowa, Dziurawcowa, Figowa, Gorczycowa, Jasne Błonie, Kokosowa, Koprowa, Laurowa, Maków Polnych, Mandarynkowa, Mariampolska, Miętowa, Migdałowa, Mleczowa, Naramowicka, Pomarańczowa, Rodzynkowa, Rubież, Rumiankowa, Słonecznikowa, Szczawiowa, Umultowska, Urocza, Widłakowa, Wrotyczowa, Zagajnikowa, Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Umultowo2017-01-30
2018-12-27


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
956 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
1 
2017-11-28 15:28:59 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2020-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET5961
->pokaż
ul. Biskupińska, ul. BeskidzkaPoznań - kanalizacja sanitarna w ul. Beskidzkiej, Biskupińskiej - kanał grawitacyjny DN 200 mm, dł. 615 m - rurociąg tłoczny DN 90 mm, dł. 1 028 m - przepompownie - 3 szt. - przyłącza - 14 szt. 2022-01-01
2023-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET957
->pokaż
BeskidzkaPoznań - sieć wodociągowa w ul. Beskidzkiej Budowa wodociągu DN 180mm o dł. ok. 330 m 2019-01-01
2020-12-31
koordynacja planowane inwestycje INEA6725
->pokaż
WolaBystrzycka, Dąbrowskiego, Dniestrzańska, Dunajecka, Hynka, Karkonoska, Kopy, Narewska, Niemeńska, Notecka, Olzańska, Pilicka, Polska, Popradzka, Prądnicka, Spadochronowa, Sytkowska, Tatrzańska, Wisłocka, Wiślana, Wzlotowa, Żarnowiecka, Żuławska, ŻwirkiBudowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Wola2018-09-19
2019-05-01
koordynacja planowane inwestycje INEA6742
->pokaż
Krzyżowniki-SmochowiceBeskidzka, Białogardzka, Białośliwska, Bieszczady, Biskupińska, Budzyńska, Cetniewska, Charzykowska, Chodzieska, Czarnkowska, Człopska, Dąbrowskiego, Gniewska, Gorzyńska, Grudziądzka, Halna, Izbicka, Karpacka, Kołobrzeska, Kościerzyńska, Kwidzyńska, Lęborska, Łagowska, Lutycka, Łebska, Łobżenicka, Łomnicka, Margonińska, Międzyzdrojska, Mrowińska, Mrzeżyńska, Oliwska, Olsztyńska, Ornecka, Pasłęcka, Pelplińska, Pniewska, Podgajska, Polanowska, Przybrodzka, Przytoczna, Rogozińska, Sępoleńska, Sianowska, Słupska, Sytkowska, Świecka, Trzcianecka, Trzebiatowska, Tucholska, Wapnowska, Wichrowa, Wirska, Wituchowska, WolińskaBudowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Krzyżowniki-Smochowice2018-05-18
2019-07-03


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
957 
2015-10-26 12:40:33 
artrut 
3 
2017-11-28 15:30:39 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2021-01-01
2022-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET965
->pokaż
BrowarnaPoznań - kanalizacja sanitarna w ul.Radziwoja, Sędziwoja, Browarnej, Mogileńskiej i Mińskiejbudowa kanału sanitarnegi o średnicy DN = 200 mm o długości l = 520 m, 11 szt przyłączy2021-01-01
2022-12-31
koordynacja planowane inwestycje ORANGE7077
->pokaż
ul. Mścibora, Jaromira, Zbyłowita, Miłowita, Swiatopełka, Leszka, Browarna, Sobiesława, Sławomira, Sędziwoja, Swantibora, Dobrowita, Witosława, Zbyszkacała ul.Miłowita, cała ul.Zbyłowita, cała ul.Mścibora, ul.Leszka od nr 4 do 66, ul.Światopełka od ul.Browarnej do skrzyżowania z ul.Mścibora, ul.Browarna od ul.Światopełka do skrzyżowania z ul.Swantibora, cała ul.Sławomira, ul.Sędziwoja od ul.Sobiesława do ul.Swantibora, cała ul.Sobiesława, ul.Jaromira od ul.Leszka do ul.Mścibora, cała ul.Witosława, cała ul.Zbyszka, cała ul.Dobrowita, cała ul.SwantiboraLinia telekomunikacyjna z przyłączami Linia telekomunikacyjna z przyłączami - 4102m 2018-09-12
2018-12-31
koordynacja planowane remonty AQUANET5973
->pokaż
Ul. Komandoria, Ziemowita, Browarna, Ludosławy, Radziwoja, Za CybinąPoznań - kolektor Swarzędzki. Wymiana lub renowacja kolektora DN 1400, 1200.1000 i 800 mm o dł. ok. 6700 m2023-01-01
2025-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
965 
2015-10-13 11:52:09 
artrut 
3 
2017-11-29 14:20:32 
planowane remonty AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2020-01-01
2021-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane remonty AQUANET967
->pokaż
ul. Bukowskawymiana magistrali w ul. Bukowskiej od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do skrzyżowania z ul. GrochowskąPoznań - magistrala wodociągowa w ul. BukowskiejBudowa (wymiana) magistrali wodociągowej DN 300 mm, dł. ok. 790 m 2020-01-01
2021-12-31
koordynacja planowane remonty ENEA Operator1200
->pokaż
BukowskaObszar Winogrady Golęcin  JeżyceENEA Operator, RD Poznań prowadzi inwestycje zmierzające do eliminacji sieci energetycznej o napięciu 6 kV i zastąpieniu jej siecią o napięciu 15 kVWymiana sieci energetycznej o napięciu 6 kV na sieć o napięciu 15 kV2015-01-01
2019-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
967 
2015-10-23 14:46:31 
artrut 
11 
2017-11-29 14:23:10 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2020-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET968
->pokaż
ul. Leśnych Skrzatów, ul. Bukowskaul. Leśnych Skrzatów, ul. Bukowska 248-254Poznań - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Leśnych Skrzatów i Bukowskiej 248-254Projekt i budowa: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy: * 200mm i długości ok.360m, * 250mm i długości ok.270m, * 400mm i długości ok.225m, - przyłączy do granicy działki - 7 szt.2019-01-01
2020-12-31
koordynacja planowane remonty ENEA Operator1200
->pokaż
BukowskaObszar Winogrady Golęcin  JeżyceENEA Operator, RD Poznań prowadzi inwestycje zmierzające do eliminacji sieci energetycznej o napięciu 6 kV i zastąpieniu jej siecią o napięciu 15 kVWymiana sieci energetycznej o napięciu 6 kV na sieć o napięciu 15 kV2015-01-01
2019-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
968 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
2 
2017-11-29 14:25:54 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2022-01-01
2023-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET971
->pokaż
CeglanaPoznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. CeglanejBudowa sieci wodociągowej w ul. Ceglanej oraz dz. nr 1 (obręb Górczyn, ark. 20), 4/12 (obręb Junikowo, ark. 52): - DN 150 mm, dł. 550 m - DN 50 mm, dł. 180m - przyłącza - 2 szt. DN50mm i długości ok. 180m. 2022-01-01
2023-12-31
koordynacja planowane inwestycje INEA6646
->pokaż
CeglanaWykopy, Rudnicze, Ceglana, Kopanina, Skrajna, Torfowa, Rumuńska, Byczyńska, Tęczowa, Promienista, Belwederska Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami na terenie województwa wielkopolskiego w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa2018-09-28
2019-09-28
koordynacja planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA6224
->pokaż
Kopaninaul.Ceglana (dz.4/11)Budowa przyłącza sieci cieplnej przyłącze s.c. Dn65 l=90m2020-09-01
2020-11-30
koordynacja planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA6223
->pokaż
Kopanina ul. Ceglana (dz.4/13)Budowa przyłącza sieci cieplnej przyłącze s.c. dn 65 l=175m2019-09-01
2019-11-30


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
971 
2015-10-23 14:03:54 
artrut 
4 
2017-11-29 14:29:31 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2020-01-01
2020-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET972
->pokaż
ul. Śnieżna, ChmurnaPoznań-kanalizacja sanitarna w ul. Śnieżnej i ul. ChmurnejBudowa kanalizacji sanitarnej fi 200 mm, dł. ca. 550 m i przyłączy kanalizacyjnych, około 10 sztuk.2020-01-01
2020-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
972 
2015-10-01 12:43:34 
artrut 
2 
2017-11-29 14:31:15 
planowane remonty AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-06-01
2019-05-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania planowane inwestycje ZDM6293
->pokaż
ul. ChociszewskiegoOpracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na Chociszewskiegodokumentacja projektowa2018-02-08
2018-12-31
koordynacja planowane remonty AQUANET973
->pokaż
ChociszewskiegoPoznań - magistrala wodociągowa w ul. ChociszewskiegoWymiana magistrali DN 300 mm na dł. ok. 250 m 2018-06-01
2019-05-31
koordynacja planowane remonty PSG2031
->pokaż
ChociszewskiegoChociszewskiegomodernizacja sieci gazowejgazociag n/c dn 180, L=50m, przyłącza 2 szt.2020-01-01
2020-12-31
zadania remonty ze środków własnych RO6570
->pokaż
ul. Chociszewskiegona odc. od ul. Kasprzaka do ul. Jarochowskiego, po stronie północnejRemont chodnika w ul. Chociszewskiegoremont chodnika2018-04-25
2018-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
973 
2015-11-02 11:13:28 
artrut 
5 
2018-05-16 13:11:32 
             
od 1  (1566-liczba znalezionych utrudnień)

czas dostępu do bazy: 1540039643.8118 sec