Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
wykaz ulic,
wykaz utrudnień,

pokaż wybrane utrudnienie w ruchu

znaleziono w 92 warstwach 13835 planowanych inwestycji i remontów, w tym 12200(88.2%) przedstawiono na mapie czytaj opis
                                                       strona (1 stron) od 1  (13-liczba znalezionych odcinków)
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
początek odcinka
koniec odcinka
WYKRES_GANTTA
(YYYY.MM.DD) (YYYY.MM.DD)
32113 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32137)
dr.wew. bez nazwy
(32118)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32136)
dr.wew. bez nazwy
(32116)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
32118 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32137)
dr.wew. bez nazwy
(32113)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32109)
dr.wew. bez nazwy
(32136)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
32122 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(35916)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32115)
dr.wew. bez nazwy
(32137)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
32135 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32107)
dr.wew. bez nazwy
(32109)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(35990)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
32137 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32122)
dr.wew. bez nazwy
(32115)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32113)
dr.wew. bez nazwy
(32118)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
35892 
ul. Nadolnik 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Nadolnik
(35893)
do węzła:

ul. Główna
(40730)
ul. Główna
(40731)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
35893 
ul. Nadolnik 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Nadolnik
(39423)
dr.wew. bez nazwy
(35962)
do węzła:

ul. Nadolnik
(35892)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
35915 
ul. Nadolnik 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Średnia
(43925)
ul. Nadolnik
(39422)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(35916)
ul. Nadolnik
(39423)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
35916 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Nadolnik
(35915)
ul. Nadolnik
(39423)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32122)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
35919 
ul. Nadolnik 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Mariacka
(44649)
ul. Nadolnik
(12653)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(35990)
ul. Nadolnik
(39422)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
35990 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32135)
do węzła:

ul. Nadolnik
(35919)
ul. Nadolnik
(39422)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
39422 
ul. Nadolnik 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Nadolnik
(35919)
dr.wew. bez nazwy
(35990)
do węzła:

ul. Średnia
(43925)
ul. Nadolnik
(35915)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
39423 
ul. Nadolnik 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Nadolnik
(35915)
dr.wew. bez nazwy
(35916)
do węzła:

ul. Nadolnik
(35893)
dr.wew. bez nazwy
(35962)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (13-liczba znalezionych odcinków)

czas dostępu do bazy: 11.427571 sec