Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
wykaz ulic,
wykaz utrudnień,

pokaż wybrane utrudnienie w ruchu

znaleziono w 66 warstwach 10028 planowanych inwestycji i remontów, w tym 9355(93.3%) przedstawiono na mapie czytaj opis
                                                       strona (1 stron) od 1  (17-liczba znalezionych odcinków)
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
początek odcinka
koniec odcinka
WYKRES_GANTTA
(YYYY.MM.DD) (YYYY.MM.DD)
50771 
rondo Szczepankowo im. Mycielskich 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Ostrowska
(50762)
rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50766)
do węzła:

ul. Bolesława Krzywoustego
(49356)
rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50770)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
50770 
rondo Szczepankowo im. Mycielskich 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Bolesława Krzywoustego
(49356)
rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50771)
do węzła:

ul. Ługańska
(50664)
rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50769)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
50769 
rondo Szczepankowo im. Mycielskich 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Ługańska
(50664)
rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50770)
do węzła:

ul. Bolesława Krzywoustego
(50663)
rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50768)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
50768 
rondo Szczepankowo im. Mycielskich 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Bolesława Krzywoustego
(50663)
rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50769)
do węzła:

rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50767)
ul. Ostrowska
(50764)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
50767 
rondo Szczepankowo im. Mycielskich 

->cała ulica,
do węzła:

rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50768)
ul. Ostrowska
(50764)
do węzła:

rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50766)
ul. Ługańska
(46584)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
50766 
rondo Szczepankowo im. Mycielskich 

->cała ulica,
do węzła:

rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50767)
ul. Ługańska
(46584)
do węzła:

rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50771)
ul. Ostrowska
(50762)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
50765 
ul. Ostrowska 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Ostrowska
(50764)
do węzła:

ul. Ostrowska
(42967)
ul. Łopawska
(36740)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
50764 
ul. Ostrowska 

->cała ulica,
do węzła:

rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50768)
rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50767)
do węzła:

ul. Ostrowska
(50765)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
50763 
ul. Ostrowska 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Ostrowska
(50762)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
50762 
ul. Ostrowska 

->cała ulica,
do węzła:

rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50771)
rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50766)
do węzła:

ul. Ostrowska
(50763)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
50664 
ul. Ługańska 

->cała ulica,
do węzła:

rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50770)
rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50769)
do węzła:

ul. Bolesława Krzywoustego
(41781)
ul. Bolesława Krzywoustego
(41389)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
50663 
ul. Bolesława Krzywoustego 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Bolesława Krzywoustego
(41389)
ul. Bolesława Krzywoustego
(40162)
do węzła:

rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50769)
rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50768)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
49356 
ul. Bolesława Krzywoustego 

->cała ulica,
do węzła:

ul.projektowana Bolesława Krzywoustego
(49574)
ul.projektowana Bolesława Krzywoustego
(49571)
ul. Bolesława Krzywoustego
(49324)
ul. Bolesława Krzywoustego
(46790)
do węzła:

rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50770)
rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50771)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
46585 
ul. Ługańska 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Bodawska
(40443)
ul. Bodawska
(35652)
ul. Ługańska
(46586)
do węzła:

ul. Ługańska
(46584)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
46584 
ul. Ługańska 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Ługańska
(46585)
do węzła:

rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50766)
rondo Szczepankowo im. Mycielskich
(50767)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
40444 
ul. Bodawska 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Bodawska
(40443)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
40443 
ul. Bodawska 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Ługańska
(46585)
ul. Bodawska
(35652)
ul. Ługańska
(46586)
do węzła:

ul. Bodawska
(40444)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
 
1291 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska- Bodawska 
 
2015-10-02 12:27:08 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (17-liczba znalezionych odcinków)

czas dostępu do bazy: 6.797615 sec