Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
wykaz ulic,
wykaz utrudnień,

pokaż wybrane utrudnienie w ruchu

znaleziono w 66 warstwach 10028 planowanych inwestycji i remontów, w tym 9355(93.3%) przedstawiono na mapie czytaj opis
                                                       strona (1 stron) od 1  (22-liczba znalezionych odcinków)
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
początek odcinka
koniec odcinka
WYKRES_GANTTA
(YYYY.MM.DD) (YYYY.MM.DD)
50629 
al. Niepodległości 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(49890)
al. Niepodległości
(49891)
al. Niepodległości
(38406)
do węzła:

ul. Karola Libelta
(49991)
al. Niepodległości
(35286)
ul. Karola Libelta
(49893)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
50124 
al. Niepodległości 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(49988)
al. Niepodległości
(35279)
al. Niepodległości
(49987)
do węzła:

ul. Karola Libelta
(49892)
ul. Karola Libelta
(49989)
al. Niepodległości
(38395)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
49991 
ul. Karola Libelta 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(49988)
ul. Karola Libelta
(49990)
ul. Karola Libelta
(49989)
al. Niepodległości
(49891)
ul. Karola Libelta
(41175)
do węzła:

al. Niepodległości
(50629)
al. Niepodległości
(35286)
ul. Karola Libelta
(49893)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
49990 
ul. Karola Libelta 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(49988)
ul. Karola Libelta
(49991)
ul. Karola Libelta
(49989)
al. Niepodległości
(49891)
ul. Karola Libelta
(41175)
do węzła:

ul. Karola Libelta
(49892)
al. Niepodległości
(49890)
al. Niepodległości
(49987)
ul. Karola Libelta
(49893)
ul. Karola Libelta
(41178)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
49989 
ul. Karola Libelta 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(49988)
ul. Karola Libelta
(49991)
ul. Karola Libelta
(49990)
al. Niepodległości
(49891)
ul. Karola Libelta
(41175)
do węzła:

al. Niepodległości
(50124)
ul. Karola Libelta
(49892)
al. Niepodległości
(38395)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
49988 
al. Niepodległości 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(50124)
al. Niepodległości
(35279)
al. Niepodległości
(49987)
do węzła:

ul. Karola Libelta
(49991)
ul. Karola Libelta
(49990)
ul. Karola Libelta
(49989)
al. Niepodległości
(49891)
ul. Karola Libelta
(41175)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
49987 
al. Niepodległości 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(49988)
al. Niepodległości
(50124)
al. Niepodległości
(35279)
do węzła:

ul. Karola Libelta
(49990)
ul. Karola Libelta
(49892)
al. Niepodległości
(49890)
ul. Karola Libelta
(49893)
ul. Karola Libelta
(41178)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
49893 
ul. Karola Libelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Karola Libelta
(49990)
ul. Karola Libelta
(49892)
al. Niepodległości
(49890)
al. Niepodległości
(49987)
ul. Karola Libelta
(41178)
do węzła:

al. Niepodległości
(50629)
ul. Karola Libelta
(49991)
al. Niepodległości
(35286)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
49892 
ul. Karola Libelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Karola Libelta
(49990)
al. Niepodległości
(49890)
al. Niepodległości
(49987)
ul. Karola Libelta
(49893)
ul. Karola Libelta
(41178)
do węzła:

al. Niepodległości
(50124)
ul. Karola Libelta
(49989)
al. Niepodległości
(38395)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
49891 
al. Niepodległości 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(50629)
al. Niepodległości
(49890)
al. Niepodległości
(38406)
do węzła:

al. Niepodległości
(49988)
ul. Karola Libelta
(49991)
ul. Karola Libelta
(49990)
ul. Karola Libelta
(49989)
ul. Karola Libelta
(41175)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
49890 
al. Niepodległości 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(50629)
al. Niepodległości
(49891)
al. Niepodległości
(38406)
do węzła:

ul. Karola Libelta
(49990)
ul. Karola Libelta
(49892)
al. Niepodległości
(49987)
ul. Karola Libelta
(49893)
ul. Karola Libelta
(41178)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
41178 
ul. Karola Libelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Karola Libelta
(49990)
ul. Karola Libelta
(49892)
al. Niepodległości
(49890)
al. Niepodległości
(49987)
ul. Karola Libelta
(49893)
do węzła:

ul. Karola Libelta
(41176)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
41177 
ul. Karola Libelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Karola Libelta
(41176)
do węzła:

ul. Tadeusza Kościuszki
(37714)
ul. Karola Libelta
(41181)
ul. Tadeusza Kościuszki
(46230)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
41176 
ul. Karola Libelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Karola Libelta
(41178)
do węzła:

ul. Karola Libelta
(41177)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
41175 
ul. Karola Libelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Karola Libelta
(41174)
do węzła:

al. Niepodległości
(49988)
ul. Karola Libelta
(49991)
ul. Karola Libelta
(49990)
ul. Karola Libelta
(49989)
al. Niepodległości
(49891)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
41174 
ul. Karola Libelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Zygmunta Noskowskiego
(41458)
ul. Zygmunta Noskowskiego
(35671)
ul. Karola Libelta
(37744)
do węzła:

ul. Karola Libelta
(41175)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
38406 
al. Niepodległości 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(38405)
do węzła:

al. Niepodległości
(50629)
al. Niepodległości
(49890)
al. Niepodległości
(49891)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
38395 
al. Niepodległości 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(50124)
ul. Karola Libelta
(49892)
ul. Karola Libelta
(49989)
do węzła:

al. Niepodległości
(38393)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
38394 
al. Niepodległości 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(38393)
do węzła:

al. Niepodległości
(48797)
al. Niepodległości
(48442)
al. Niepodległości
(35164)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
38393 
al. Niepodległości 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(38395)
do węzła:

al. Niepodległości
(38394)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
35286 
al. Niepodległości 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(50629)
ul. Karola Libelta
(49991)
ul. Karola Libelta
(49893)
do węzła:

al. Niepodległości
(37862)
al. Niepodległości
(35279)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
35279 
al. Niepodległości 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(37862)
al. Niepodległości
(35286)
do węzła:

al. Niepodległości
(49988)
al. Niepodległości
(50124)
al. Niepodległości
(49987)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2016-01-01
2016-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
 
Libelta/Niepodległości 
1223 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie: parku im. F. Chopina, parku im. H. Wieniawskiego, skrzyżowanie ulicy Libelta i al. Niepodległości 
 
2015-10-12 12:18:00 
annfra 
2016.01.01 
2016.09.30 
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (22-liczba znalezionych odcinków)

czas dostępu do bazy: 7.540251 sec