Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
wykaz ulic,
wykaz utrudnień,

pokaż wybrane utrudnienie w ruchu

znaleziono w 66 warstwach 10035 planowanych inwestycji i remontów, w tym 9357(93.2%) przedstawiono na mapie czytaj opis
                            strona (63 stron) od 1  (1557-liczba znalezionych odcinków)
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
początek odcinka
koniec odcinka
WYKRES_GANTTA
(YYYY.MM.DD) (YYYY.MM.DD)
12819 
ul. Unii Lubelskiej 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Unii Lubelskiej
(38848)
ul. Unii Lubelskiej
(12820)
ul. Zofii Michałkiewicz
(12821)
do węzła:

ul. Unii Lubelskiej
(12820)
ul. Unii Lubelskiej
(38850)
ul. Unii Lubelskiej
(32633)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
12780 
ul. Unii Lubelskiej 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Unii Lubelskiej
(38850)
ul. Heleny Tadeuszak
(12782)
do węzła:

ul. Unii Lubelskiej
(38847)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34779 
ul. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34502)
dr.wew. bez nazwy
(34702)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34701)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34702 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34502)
ul. bez nazwy
(34779)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34784)
dr.wew. bez nazwy
(34701)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34701 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34784)
dr.wew. bez nazwy
(34702)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34737)
ul. Franowo
(35074)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34615 
ul.projektowana Nowa Naramowicka 

->cała ulica,
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(49030)
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(49031)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34614 
ul.projektowana Nowa Naramowicka 

->cała ulica,
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(49034)
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(49030)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34613 
ul.projektowana Nowa Naramowicka 

->cała ulica,
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34563)
ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34567)
ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34564)
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(49032)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34612 
ul.projektowana Nowa Naramowicka 

->cała ulica,
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34566)
ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34565)
ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34321)
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(49026)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34567 
ul.projektowana Nowa Naramowicka 

->cała ulica,
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(48978)
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34613)
ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34563)
ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34564)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34566 
ul.projektowana Nowa Naramowicka 

->cała ulica,
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34565)
ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34612)
ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34321)
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(48978)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34565 
ul.projektowana Nowa Naramowicka 

->cała ulica,
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34566)
ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34612)
ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34321)
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(48976)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34564 
ul.projektowana Nowa Naramowicka 

->cała ulica,
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(48972)
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34613)
ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34563)
ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34567)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34563 
ul.projektowana Nowa Naramowicka 

->cała ulica,
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(48966)
do węzła:

ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34613)
ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34567)
ul.projektowana Nowa Naramowicka
(34564)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34503 
dr.wew. os. Rusa 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. os. Rusa
(48837)
do węzła:

dr.wew. os. Rusa
(32618)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34502 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(48836)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34702)
ul. bez nazwy
(34779)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34496 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34737)
dr.wew. bez nazwy
(34497)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34495)
dr.wew. bez nazwy
(34498)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34495 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34496)
dr.wew. bez nazwy
(34498)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(48830)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
34369 
alejka cmentarna  

->cała ulica,
do węzła:

alejka cmentarna
(48657)
do węzła:

alejka cmentarna
(32957)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
33879 
ul. Aleksandra Hercena 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Aleksandra Hercena
(46822)
ul. Aleksandra Hercena
(46824)
do węzła:

ul. Aleksandra Hercena
(46822)
ul. Aleksandra Hercena
(46824)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
33821 
ul. Franciszka Stróżyńskiego 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Tadeusza Szeligowskiego
(32508)
do węzła:

ul. Franciszka Stróżyńskiego
(46390)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
33630 
ul. Cypriana Norwida 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Cypriana Norwida
(44863)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
33620 
ul. Grobla 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Grobla
(44780)
ul. Grobla
(44781)
do węzła:

ul. Grobla
(44780)
ul. Grobla
(44781)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
33506 
ul. Żniwna 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Żniwna
(44168)
ul. Żniwna
(44169)
do węzła:

ul. Żniwna
(44168)
ul. Żniwna
(44169)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
33265 
ul. Wierzbięcice 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Wierzbięcice
(42573)
do węzła:

ul. Wierzbięcice
(42574)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2022-01-01
2022-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-19 
załącznik + WMS 
100421 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 
 
2021-02-10 10:37:17 
krztom 
2022.01.01 
2022.03.31 
                           
strona (63 stron)
   od 1  (1557-liczba znalezionych odcinków)

czas dostępu do bazy: 9.183105 sec