Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
wykaz ulic,
wykaz utrudnień,

pokaż wybrane utrudnienie w ruchu

znaleziono w 92 warstwach 13876 planowanych inwestycji i remontów, w tym 12221(88.1%) przedstawiono na mapie czytaj opis
                            strona (62 stron) od 1  (1531-liczba znalezionych odcinków)
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
początek odcinka
koniec odcinka
WYKRES_GANTTA
(YYYY.MM.DD) (YYYY.MM.DD)
51101 
ul. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

rondo Bez nazwy
(12596)
rondo Bez nazwy
(12595)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48782 
ul. Grunwaldzka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Grunwaldzka
(49291)
ul. Grunwaldzka
(39157)
ul. Grunwaldzka
(39161)
do węzła:

ul. Grunwaldzka
(51080)
ul. Jugosłowiańska
(39154)
ul. Bułgarska
(39159)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48784 
ul. Grunwaldzka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Grunwaldzka
(45202)
ul. Grunwaldzka
(39160)
ul. Grunwaldzka
(39156)
do węzła:

ul. Grunwaldzka
(45205)
ul. Jugosłowiańska
(39158)
ul. Bułgarska
(39155)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48787 
ul. Bułgarska 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Bułgarska
(39159)
ul. Bułgarska
(39155)
ul. Bułgarska
(50100)
do węzła:

ul. Jugosłowiańska
(47742)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48803 
ul. Kazimierza Pułaskiego 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Kazimierza Pułaskiego
(48421)
ul. Kazimierza Pułaskiego
(48587)
do węzła:

ul. Poznańska
(48810)
ul. Franklina Roosevelta
(48413)
ul. Karola Libelta
(48804)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48804 
ul. Karola Libelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Karola Libelta
(48805)
do węzła:

ul. Poznańska
(48810)
ul. Franklina Roosevelta
(48413)
ul. Kazimierza Pułaskiego
(48803)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48806 
ul. Franklina Roosevelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Karola Libelta
(48805)
ul. Poznańska
(48808)
ul. Franklina Roosevelta
(48313)
do węzła:

ul. Kazimierza Pułaskiego
(48421)
ul. Kazimierza Pułaskiego
(41453)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48807 
ul. Franklina Roosevelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Franklina Roosevelta
(48812)
ul. Franklina Roosevelta
(48313)
do węzła:

ul. Karola Libelta
(37745)
ul. Poznańska
(48809)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48808 
ul. Poznańska 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Poznańska
(48809)
ul. Poznańska
(48810)
do węzła:

ul. Karola Libelta
(48805)
ul. Franklina Roosevelta
(48806)
ul. Franklina Roosevelta
(48313)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48809 
ul. Poznańska 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Poznańska
(48808)
ul. Poznańska
(48810)
do węzła:

ul. Karola Libelta
(37745)
ul. Franklina Roosevelta
(48807)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48811 
ul. Franklina Roosevelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Franklina Roosevelta
(48813)
do węzła:

ul. Franklina Roosevelta
(48812)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48812 
ul. Franklina Roosevelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Franklina Roosevelta
(48811)
do węzła:

ul. Franklina Roosevelta
(48313)
ul. Franklina Roosevelta
(48807)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48813 
ul. Franklina Roosevelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Franklina Roosevelta
(48519)
do węzła:

ul. Franklina Roosevelta
(48811)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48814 
ul. Franklina Roosevelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Franklina Roosevelta
(48410)
ul. Juliusza Słowackiego
(50904)
do węzła:

ul. Franklina Roosevelta
(48815)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48815 
ul. Franklina Roosevelta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Franklina Roosevelta
(48814)
do węzła:

ul. Franklina Roosevelta
(48508)
ul. Franklina Roosevelta
(48591)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48830 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34495)
do węzła:

ul. Szwedzka
(42106)
ul. Szwedzka
(42109)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48836 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Szwedzka
(42120)
ul. Szwedzka
(42108)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34502)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48837 
dr.wew. os. Rusa 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Piaśnicka
(46146)
ul. Piaśnicka
(49647)
do węzła:

dr.wew. os. Rusa
(34503)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48838 
ul. Chartowo 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Wiatraczna
(46437)
ul. Chartowo
(43722)
ul. Wiatraczna
(48840)
ul. Chartowo
(35841)
do węzła:

ul. Chartowo
(48839)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48839 
ul. Chartowo 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Chartowo
(48838)
do węzła:

ul. Chartowo
(41238)
ul. Wiatraczna
(48684)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48855 
al. Niepodległości 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(48856)
al. Niepodległości
(49016)
al. Niepodległości
(49025)
do węzła:

ul. Święty Marcin
(48860)
al. Niepodległości
(48859)
ul. Święty Marcin
(49024)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48856 
al. Niepodległości 

->cała ulica,
do węzła:

al. Niepodległości
(48855)
al. Niepodległości
(49016)
al. Niepodległości
(49025)
do węzła:

ul. Święty Marcin
(48877)
al. Niepodległości
(48863)
ul. Święty Marcin
(48619)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48857 
ul. Święty Marcin 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Święty Marcin
(48872)
ul. Święty Marcin
(48858)
ul. Święty Marcin
(48860)
do węzła:

al. Niepodległości
(48861)
al. Niepodległości
(49025)
ul. Święty Marcin
(48870)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48858 
ul. Święty Marcin 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Święty Marcin
(48872)
ul. Święty Marcin
(48860)
ul. Święty Marcin
(48857)
do węzła:

al. Niepodległości
(48862)
al. Niepodległości
(49017)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
48860 
ul. Święty Marcin 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Święty Marcin
(48872)
ul. Święty Marcin
(48858)
ul. Święty Marcin
(48857)
do węzła:

al. Niepodległości
(48855)
al. Niepodległości
(48859)
ul. Święty Marcin
(49024)
planowane remonty PIM 
 
etap planowania 
zakończone 
2021-03-16
2021-03-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Linie: 1-18, 26 
załącznik + WMS 
100181 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21  
 
2021-01-19 14:49:38 
krztom 
2021.03.16 
2021.03.31 
                           
strona (62 stron)
   od 1  (1531-liczba znalezionych odcinków)

czas dostępu do bazy: 19.0573 sec