Cmentarze Miasta Poznania - Cyfrowe Lapidarium Poznania        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
                            strona (6 stron) od 1  (137-liczba znalezionych obiektów)
Cmentarze Miasta Poznania - Cyfrowe Lapidarium Poznania
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 

 
Cmentarz dysydencki na Górze Czerwowskiej 
Cmentarze ewangelickie 
zlikwidowane

Najstarszy cmentarz protestancki w Poznaniu; założony w 2. poł. XVI w. na wzniesieniu zwanym dawniej Górą Czerwowską (albo Łysą Górą). Istniał do pocz. lat 30. XIX w. Podczas budowy Fortu Hake szczątki i nagrobki przeniesiono na założony w tym czasie cmentarz ewangelicki przy ul. Półwiejskiej. Marceli Motty wspominał w `Przechadzkach po mieście`: ``...kości i czaszki sterczały z ziemi jak rodzynki i migdały z przekrajanej baby``.
W 1913 roku `` dla upamiętnienia stulecia `bitwy narodów` pod Lipskiem `` na cmentarnym wzniesieniu odsłonięto pomnik feldmarszałka von Gneisenau, zmarłego w Poznaniu podczas epidemii cholery w 1831 r. Monument ten, świadectwo imperialnej dominacji, Polacy obalili w kwietniu 1919 r. Natomiast aż do lat 30. XX w. na pochyłości Łysej Góry przetrwała wysoka, złamana kolumna, upamiętniająca miejsce wiecznego spoczynku zmarłej w roku 1823 baronowej von Reibnitz.
Obecnie to skwer i pagórek wraz z Pomnikiem Armii Poznań. 
link 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane

 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

 
Stary cmentarz świętokrzyski 
Cmentarze ewangelickie 
zlikwidowane

Cmentarz ewangelicki istniejący od przełomu lat 20. i 30. XIX w. do początku lat 50. XX w. Chowano tu przede wszystkim zamożnych i wpływowych członków najstarszych protestanckich wspólnot Poznania: luterańskiej parafii św. Krzyża oraz kalwińskiej parafii św. Piotra (nigdy nie był `cmentarzem staroluterańskim`, jak chcą liczne naukowe opracowania).
Ogrodowo-parkowa kompozycja nekropolii sprzyjała refleksji nad przemijaniem. Okazałe nagrobki stanowiły przykład dziewiętnastowiecznej sztuki sepulkralnej na wysokim poziomie.
W okresie międzywojennym planowano zamknięcie cmentarza i przekształcenie terenu w chroniony park z malowniczymi, `trwałymi ruinami` nagrobków o szczególnej wartości artystycznej. Z biegiem lat opuszczona przez parafian nekropolia nabrała charakteru śródmiejskiej ostoi, stanowiąc zieloną enklawę dla licznie gniazdującego tam ptactwa.
Cmentarz ucierpiał podczas walk w 1945 r. Masowych ekshumacji w latach powojennych nie przeprowadzono. Szczątki oraz fragmenty nagrobków ujawniane są w tym miejscu do dziś, podczas prowadzonych tam prac ziemnych.
Obecnie ` prywatny park przy Starym Browarze; dawniej: Park Wyzwolenia, Park im. J. H. Dąbrowskiego.

 
link 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane

mapa katastralna + plan miasta 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

 
Cmentarz w Morasku I (Nordheim) 
Cmentarze ewangelickie 
nieczynne

Wiejski cmentarz ewangelicki położony przy ul. Krakowiaków i Górali.
Wykorzystywany przez kolonistów niemieckich. Na przełomie XIX i XX w. obszar znajdował się w granicach poznańskiej parafii świętokrzyskiej. Po 1908 r. opiekę duchową oraz administrację przejęła parafia ewangelicka w Morasku (od 1909 r. Nordheim; tamtejszy kościół powstał w 1910 r.).
Teren zaniedbany; zachowane relikty nagrobków. 
link 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane

Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy Koimeterion 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

 
Cmentarz w Morasku II (Nordheim) 
Cmentarze ewangelickie 
nieczynne

Wiejski cmentarz ewangelicki położony przy ul. Poligonowej.
Wykorzystywany przez kolonistów niemieckich. Na przełomie XIX i XX w. obszar znajdował się w granicach poznańskiej parafii świętokrzyskiej. Po 1908 r. opiekę duchową oraz administrację przejęła parafia ewangelicka w Morasku (od 1909 r. Nordheim; tamtejszy kościół powstał w 1910 r.).
Teren zaniedbany; zachowane relikty nagrobków. 
link 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane

Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy Koimeterion 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

 
Cmentarz w Radojewie 
Cmentarze ewangelickie 
nieczynneEwangelicki cmentarz rodowy położony na terenie rezerwatu Kokoryczowe Wzgórze.
Związany z familią von Treskow osiadłą tu w czasach Prus Południowych, do której w XIX w. należały okoliczne wsie i dwory.
Do początku XX w. mieszkańcy Radojewa należeli do poznańskiej parafii świętokrzyskiej. Po 1908 r. opiekę duchową oraz administrację przejęła parafia ewangelicka w Morasku.  
 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane

Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy Koimeterion 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

 
Cmentarz świętokrzyski przy ul. Towarowej 
Cmentarze ewangelickie 
zlikwidowane

Cmentarz ewangelicki dla uboższej ludności (niem. Armenkirchhof) założony w 2. poł. lat 50. XIX w. `za Bramą Rycerską`, na przedpolach fortyfikacji. Do 1873 r. grunt był jedynie dzierżawiony od wojska. Cmentarz zamknięto dla pochówków w pierwszej dekadzie XX w. Starodrzew ucierpiał z powodu pożaru latem 1910 r.
W okresie międzywojennym, na terenie trzech chrześcijańskich cmentarzy przy ul. Towarowej dopuszczano się aktów wandalizmu, m.in. okradano groby i kostnice. Zaniedbane kwatery ewangelików zniszczyli żołnierze niemieccy, przygotowując na terenie cmentarza szczeliny przeciwlotnicze, mające chronić ludność przed skutkami alianckich nalotów. Po zakończeniu walk o Festung Posen w 1945 r., pośród częściowo splantowanych mogił powstało `cmentarzysko pancernych wraków` ` ze śródmieścia zwożono tu zniszczone i uszkodzone pojazdy.
Niewiele wiadomo na temat tego cmentarza; nie zachowała się ikonografia czy szczegółowe opisy kwater. Być może jego społeczne znaczenie podkreśla fakt, iż w języku niemieckim cmentarz ten najczęściej określano jako `plac pogrzebowy przy ul. Rycerskiej` (Begräbnisplatz Ritterstrasse)``
Pod koniec lat 40. XX w. teren uporządkowano i włączono w obręb Parku im. K. Marcinkowskiego. 
link 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane

mapa katastralna + plan miasta 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

 
Nowy cmentarz świętokrzyski 
Cmentarze ewangelickie 
zlikwidowane

Położony przy drodze wiodącej do Naramowic nowy cmentarz świętokrzyski ` przez niemieckojęzycznych mieszkańców Poznania nazywany Kreuzkirchhof lub Schilling-Friedhof ` otwarto dla pochówków w drugiej połowie lat 90. XIX wieku i wykorzystywano do początku lat 40. XX wieku. Kwatery tej nekropolii oraz kaplica pogrzebowa zostały zdewastowane podczas walk o Fort Winiary w lutym 1945 r. Opuszczony przez opiekunów cmentarz likwidowano etapami (bez masowych ekshumacji), przede wszystkim w latach 60. XX wieku, w związku z planami budowy jednego z winogradzkich osiedli mieszkaniowych. Obecnie obszar nekropolii zajmują bloki Osiedla Pod Lipami oraz Park Kosynierów i kościół rzymskokatolickiej par. pw. Św. Karola Boromeusza.
Wraz z rozpoczęciem budowy tzw. trasy tramwajowej na Naramowice, na przełomie 2019 i 2020 r. usunięto znaczną część starodrzewu, a archeolodzy badający obszar zajęty w związku z tą inwestycją ujawnili istniejące współcześnie pochówki. Powtórny pogrzeb szczątków odbył się na Miłostowie. Ocalały też fundamenty okazałej bramy; zostaną wykorzystane do upamiętnienia dawnych mieszkańców Poznania spoczywających na terenie pocmentarnego parku. 
link 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane

Na podstawie granic Ewidencji Gruntów i Budynków, mapy katastralnej i planu miasta z 1927r. 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
10 
 
Stary cmentarz św. Pawła 
Cmentarze ewangelickie 
zlikwidowane

Cmentarz ewangelicki założony dla zamożnych i wpływowych członków nowomiejskiej parafii św. Pawła ` najważniejszej parafii protestanckiej 2. poł. XIX wieku w Poznaniu.
Nekropolia istniała od przełomu lat 60. i 70. XIX w. do lat 50. XX w.
W okresie międzywojennym władze miasta dążyły do zamiany zaniedbanego, zamkniętego w 1904 r. cmentarza w park publiczny. Na początku lat 30. ekshumowano rozciągającą się wzdłuż ul. Topolowej kwaterę jeńców francuskich wojny 1870-1871. Szczątki uroczyście przeniesiono do mauzoleum na stoku Cytadeli.
Umowa z Ewangelicką Gminną Radą Kościelną (1938 r.) gwarantowała zachowanie niemal 250 najcenniejszych nagrobków, remont domku grabarza i opłotowanie nekropolii. Alejowo-kwaterowy, `cmentarny charakter` miał zostać utrzymany przede wszystkim w zachodniej części parku. Przystąpiono do rozbiórki drewnianej kostnicy; zaczęto też likwidować niezidentyfikowane groby. Pozostałe obsadzano żywopłotem zachowując m.in. zdobne, kute kraty. W realizacji projektu przeszkodził wybuch II wojny światowej.
Po likwidacji resztek nagrobków pod koniec lat 50., na miejscu cmentarza powstał Park Lubuski (zwany przez poznaniaków `Cmentoliną`). Obecnie to zabytkowy Park im. I. i J. Drwęskich.
W latach 2019-2020 w pocmentarnym parku prowadzono prace rewaloryzacyjne, podczas których ujawniono szczątki. Powtórny ich pogrzeb odbył się na Miłostowie. 
link 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane
10 
mapa katastralna + plan miasta 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
11 
 
Cmentarz św. Łukasza 
Cmentarze ewangelickie 
zlikwidowane

Cmentarz ewangelicki założony przez jeżycką parafię św. Łukasza w poł. lat 90. XIX wieku.
Scalony przestrzennie z nowym cmentarzem ewangelickim św. Pawła do pocz. lat 50. XX wieku. Obszar zajmowany przez cmentarne kwatery powiększył się na początku dwudziestego stulecia, nadając tym samym obu nekropoliom nową formułę przestrzenną.

 
link 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane
11 
mapa katastralna + plan miasta 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
12 
 
Cmentarz św. Mateusza 
Cmentarze ewangelickie 
zlikwidowane

Cmentarz ewangelicki założony dla członków wildeckiej parafii św. Mateusza.
Istniał od końca lat 90. XIX w.; użytkowany jeszcze w 1945 r.
Granice cmentarza obsadzono szpalerami drzew. Przy południowym krańcu nekropolii wzniesiono ceglaną kostnicę, a przy ul. Rolnej stanęła parterowa remiza dla karawanu.
Likwidację nagrobków przeprowadzono w 1948 r., planując utworzenie Parku Partyzantów. Szczątki znajdowano podczas realizacji inwestycji z lat 60. XX w.
Obecnie obszar dawnego cmentarza zajmują: SP nr 5 przy ul. Traugutta, fragment Trasy Hetmańskiej oraz bloki mieszkalne.

 
link 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane
12 
mapa katastralna + plan miasta 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
13 
 
Cmentarz Chrystusa 
Cmentarze ewangelickie 
zlikwidowane

Cmentarz ewangelicki założony pod koniec pierwszej dekady XX w. przez łazarsko-górczyńską parafię Chrystusa. W okresie międzywojennym chowano tu m.in. socjalistów i komunistów oraz `odszczepieńców od wiary katolickiej` i `członków bezbożniczej komuny` ` ateistów z poznańskiego koła Związku Myśli Wolnej.
Cmentarz uchodził za jeden z najładniej rozplanowanych i urządzonych w Poznaniu. Na jego obszarze rosły ówczesne `osobliwości dendrologiczne`, m.in. rzadkie odmiany jarzębu, brzozy, jodły, oliwnika, żywotnika czy świdośliwy.
Zlikwidowany tuż po II wojnie światowej; częściowo ekshumowany.
W latach 50. XX w. teren przekształcono w Park Górczyński, zachowując cmentarny układ alej. Ogrodowo-parkowy charakter dawnej nekropolii podkreślały szpalery platanów, lip i klonów wskazujące drogę do pobliskiego osiedla domków jednorodzinnych oraz budynku szkoły. Dom zarządcy cmentarza został oddany na potrzeby ogrodnictwa.
W latach 2016-2018 przeprowadzono rewaloryzację zaniedbanego parku ` wykonano nowe ścieżki, zainstalowano oświetlenie, odmłodzono krzewy oraz wyeksponowano pocmentarny starodrzew.  
link 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane
13 
Na podstawie granic Ewidencji Gruntów i Budynków, mapy katastralnej i planów miasta 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
14 
 
"Łączka choleryków" 
Cmentarze epidemiczne 
nieczynneZbiorowa mogiła dla katolików, wykorzystywana podczas epidemii cholery wielokrotnie nękających Poznań w XIX wieku.

Na cmentarzach epidemicznych, w zbiorowych mogiłach oznaczonych krzyżami cholerycznymi lub kolumnami morowymi, grzebano ofiary nękających miasto epidemii (dżumy w XVIII w. czy cholery w XIX w.).
Do znanych lokalizacji należą: mogiła ofiar dżumy z 1709 r. przy ul. Garbary oraz na Śródce, tzw. `łączka choleryków` na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, Komandoria za św. Janem (teren starych cmentarzy), `cholerynka` w Krzyżownikach (przy ul. Słupskiej).
Lokalizacje nieprecyzyjne: Ogrody Mycielskich, pola za św. Rochem na Miasteczku, Żegrze, Ławica, Minikowo, Szczepankowo czy cmentarz epidemiczny żydowski `po drugiej stronie Warty`.  
 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane
14 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
15 
 
Kolumna morowa z 1709 r. 
epidemiczne 
zlikwidowane

Oznaczony kolumną cmentarz, założony podczas epidemii dżumy panującej na początku XVIII w. Kolumna istniała jeszcze na początku XX w. 
link 
pozostałe 


 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
16 
 
Cmentarz choleryczny na Komandorii 
Cmentarze epidemiczne 
zlikwidowaneZałożony "przy drodze do Swarzędza" w 1831 r. podczas pierwszej epidemii cholery w Poznaniu, dla katolików i ewangelików zmarłych po prawej stronie Warty. 
 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane
16 
plan miasta 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
17 
 
Cmentarz epidemiczny na Miasteczku 
Cmentarze epidemiczne 
zlikwidowane..."za św. Rochem..."
Dokładna lokalizacja nieznana! 
 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane
17 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
18 
 
Cmentarz choleryczny 
Cmentarze epidemiczne 
zlikwidowanePowstał `na przedmieściu świętomarcińskim` podczas epidemii z 1831 r.
Być może był częścią cmentarza staromarcińskiego` Przypuszcza się, iż w pobliżu pochowano kilkanaście lat później Karola Marcinkowskiego (na tzw. `małym cmentarzu`; inaczej: `klin przy Hartwigu`).
Brak precyzyjnej lokalizacji! 
 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane
18 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
19 
 
Cmentarz choleryczny 
Cmentarze epidemiczne 
zlikwidowane..."w ogrodach Mycielskich"...
Dokładna lokalizacja nieznana!
Prawdopodobnie na miejscu "kamienic frankiewiczowskich" przy ul. Ogrodowej/Ratajczaka. 
 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane
19 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
20 
 
Cmentarz choleryczny w Krzyżownikach 
Cmentarze epidemiczne 
nieczynne

 
link 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane
20 
na podstawie mapy z Cyfrowego Lapidarium Poznania i EGiB 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
21 
 
Cmentarz epidemiczny na Śródce 
Cmentarze epidemiczne 
zlikwidowanePochówki z czasów epidemii dżumy z początku XVIII w. 
 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane
21 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
22 
 
Krzyż choleryczny 
epidemiczne 
zlikwidowane

Pamiątka po epidemiach cholery z XIX w. pod opieką rzymskokatolickiej parafii z Jeżyc. 
link 
pozostałe 


 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
23 
 
Żydowski cmentarz choleryczny 
Cmentarze epidemiczne 
nieczynne..."po drugiej stronie Warty"...
Brak dokładnej lokalizacji! 
 
cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane 

cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane
23 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
24 
 
Kapliczka w Ławicy 
epidemiczne 
czynneKapliczka Chrystusa Frasobliwego ufundowana w poł. XIX w. przez potomka osadników z Bambergu, Neumanna, na miejscu cmentarza cholerycznego. 
 
pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby 
Kapliczka,
Kapliczka w Ławicy
baza pomników, tablic i rzeźb
 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
25 
 
Kapliczka św. Rocha w Żegrzu 
epidemiczne 
czynneKapliczka Św. Rocha (obrońcy przed zarazą) przy ul. Byteńskiej ufundowana została w II połowie XIX w. Fundatorami kapliczki, w podziękowaniu za ocalenie podczas epidemii cholery była rodzina Greków. 
 
pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby 
Kapliczka,
Kapliczka św. Rocha w Żegrzu
baza pomników, tablic i rzeźb
 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
26 
 
Kapliczka św. Jana Nepomucena na Minikowie 
epidemiczne 
czynneFundatorem kapliczki był pierwszy gospodarz posesji Jan Nepomucen Tomczak, który umieścił w niej rzeźbę swojego patrona. Postawiona równocześnie z domem i zabudowaniami gospodarczymi Tomczaków przy ul. Hrubieszowskiej ok. 1886 r. Według przekazów ustnych, kiedy kopano fundamenty pod dom (a później również wielokrotnie na polach wokół gospodarstwa) natrafiono na liczne kości ludzkie. Prawdopodobnie były to kości ofiar epidemii złożone we wspólnym grobie. Nie można też wykluczyć, iż były to pozostałości po nowożytnym cmentarzu, który funkcjonował przy tutejszej kaplicy karmelitów. 
 
pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby 
Kapliczka,
Kapliczka Św. Jana Nepomucena
baza pomników, tablic i rzeźb
 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
27 
 
Krzyż choleryczny w Szczepankowie 
epidemiczne 
czynne 
 
pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby 
Krzyż,
Krzyż choleryczny w Szczepankowie
baza pomników, tablic i rzeźb
 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
                           
strona (6 stron)
   od 1  (137-liczba znalezionych obiektów)

czas dostępu do bazy: 2.626287 sec