pokaż opis zmiany
16.08.2019 - grupa warstw: Imprezy sportowe. Znmieniono nazwę grupy warstw z ``Imprezy sportowe (POSIR)``na Imprezy sportowe``
Obok dotychczasowego rodzaju utrudnienia w ruchu ``[] imprezy sportowe (POSIR)`` dodano nową warstwę ``[] imprezy sportowe (inny organizator)``. Warstwa ta jest administrowana przez PIM.

_

_


zmiana dotycząca warstwy: [] wszystkie imprezy sportowe (inny organizator)
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 03.10.2019 grupy warstw: Imprezy sportowe
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych