valerianella.man.poznan.pl Przeglądarka danych Systemu Informacji Przestrzennej styl: standard wydruk
 Przeglądarka danych Systemu Informacji Przestrzennej        Powrót do strony g_ównej

ZGiKM Geopoz
61-655, ul. Gronowa 20
telefon: centrala 061 827 15 00
fax: 061 823 02 01
adres http: www.geopoz.pl
e-mail: 
geopoz@geopoz.poznan.pl

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dane zawarte w niniejszym portalu NIE są aktualizowane, z wyjątkiem zagadnień związanych z obsługą koordynacji planowanych inwestycji i remontów.
W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z aktualnego Systemu Informacji Przestrzennej dostępnego pod adresem: sip.poznan.pl

W razie wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt:
mail: sip@geopoz.poznan.pl
tel. 61 8271 570, 61 8271 568


SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
otwórz mapę

wszystkie warstwy SIP udostępnione bez autoryzacji