styl: standard wydruk
         Powrót do strony g_ównej
polski angielski rosyjski
 CMENTARZE KOMUNALNE, PARAFIALNE, WOJENNE, HISTORYCZNE MIASTA POZNANIA - POMOC

Warstwy pomocy przeglądarki mapy miejskiej

cmentarze komunalne, PARAFIALNE, ZABYTKOWE
Rodzaj obiektów:

punktowe, liniowe, powierzchniowe

Zakres tematyczny warstwy:

warstwy dotyczące cmentarzy komunalnych na Junikowie i Miłostowie oraz cmentarzy parafialnych,zabytkowych, wojennych i wojskowych:

- granice cmentarzy
- pola
- kwatery
- miejsca
- obrysy grobów
- aleje
- bramy i furtki
- na cmentarzu na Nowinie także groby rezerwowane i miejsca puste

Źródło:

cmentarze komunalne - Uniwersum,
cmentarze parafialne - odpowiednie parafie,
cmentarze zabytkowe - zarządcy cmentarzy
cmentarze wojenne i wojskowe - Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego
Aktualizacja:

Na podstawie danych biur cmentarzy w ZGiKM następuje aktualizacja okresowa. Aktualizacja odbywa się raz na kwartał. Nowe dane są publikowane 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca i 20 października. Przed każdym opublikowaniem dane są weryfikowane pod względem poprawności przetworzenia ale ich jakość, w szczególności prezentacja geometryczna na mapie, zależą od poprawności prowadzenia baz danych przez biura cmentarzy.

Wyszukiwanie danych

Osobę pochowaną na dowolnym cmentarzu można wyszukać na wiele sposobów:

1. Wyszukiwanie w bazie danych
Na stronie z profilami poprzedzającą uruchomienie przeglądarki map odnaleźć i kliknąć link do   Wyszukiwarka- cmentarze Miasta Poznania (komunalne, zabytkowe, parafialne), wybrać odpowiedni cmentarz, wpisać dane miejsca lub osoby i nacisnąć przycisk Szukaj. W polu nazwisko wbudowano mechanizm wyszukiwania po frazie. Aby zobaczyć grób wyszukanej osoby na mapie należy wybrać przycisk Mapa znajdujący się w linii wybranej osoby. Wybranie przycisku mapa znajdującego się ponad tabelą pozwala na wyświetlenie wszystkich grobów wybranych w tabeli.

2. Wyszukiwanie na mapie

Po otwarciu w przeglądarce apletu iGeoMap zawierającego mapy należy odhaczyć niepotrzebne warstwy a następnie włączyć przycisk WMS całość - cmentarze komunalne i parafialne znajdujący się w grupie Inne w warstwie Cmentarze komunalne i parafialne. Na mapie z konturem Poznania powinny pojawić się zarysy cmentarzy. Z menu Szukaj wybrać zakładkę Inne oraz odpowiedni lub dowolny cmentarz i wpisać nazwisko poszukiwanej osoby zmarłej. Należy zwrócić uwagę aby nazwisko i ewentualnie imię napisane były z dużej litery. Najlepiej wybrać nazwisko z listy podpowiedzi poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy.
Po zalogowaniu lub wybraniu opcji pracy bez autoryzacji pojawi się kółko lub wiele obiektów w postaci kółek z krzyżykiem na tle powiększonej warstwy grobów. Odpowiednie sterowanie pomniejszaniem lub powiększaniem pozwoli wybrać najbardziej czytelną informację graficzną.
Kliknięcie na żółty krzyżyk uruchomi zestawienie tabelaryczne z dodatkowymi informacjami i możliwościami wyszukiwania z bazy danych opisanymi wyżej.
Jeżeli żółty krzyżyk jest niewidoczny na tle rysunku kwater można zmienić jego kolor oraz przezroczystość wybierając z menu Plik opcję Kolory....