Warstwy pomocy przeglądarki mapy miejskiej

AUTOMATY BILETOWE

Rodzaj obiektów:
punktowe
Zakres tematyczny warstwy:
warstwa dotycząca biletomatów na terenie miasta Poznania:
- opis położenia
- geometria
- informacje o komkarcie
Źródło:
nowy biletomat - ZTM
aktualne położenie - GEOPOZ
Tabele i schematy:
Biletomaty składają się z dwóch tabel, wykonanych przez GEOPOZ w intranecie w schemacie ztm w Postgresie:
 • ztm.opis_biletomaty
 • ztm. geom_biletomaty

 • i jednej tabeli edytowanej przez ZTM biletomaty w schemacie ztm w internecie. Wszelkie zmiany dokonywane będą przez dwie instytucje poprzez panel edycyjny zaproponowany jako strona internetowa warstwy biletomatów:
  WyszukiwarkaPrace Zarządu Transportu Miejskiego:

  ZTM

  - uprawniony pracownik, który posiada stosowny login i hasło ma możliwość założenia w internecie nowego biletomatu:
   1) wprowadza informacje o nowym biletomacie:
   • określa jego przybliżone położenie poprzez operacje na markerze punktowym oraz dane opisowe
   • klika prawym klawiszem myszy na marker punktowy, dostaje informacje Twórz marker poprzez wskazanie punktów i lewym klawiszem zatwierdza
   • dostaje na ekranie ruchomy punkt, który umieszcza we właściwym miejscu biletomatu
   • położenie zatwierdza lewym klawiszem
   • ruchomy marker zbliża do wybranego wcześniej punktu, aby prawym klawiszem zakończyć marker
   • ponownie prawym klawiszem myszy klika na pierwotny marker punktowy i dostaje informację prześlij współrzędne, dalej pojawia się lista usług:
    • usługi administracyjne a następnie
    • biletomaty (admin)
   • pojawi się strona administracyjna bazy ztm. Wybiera automat biletowy z listy ZTM, lub zakłada nowy obiekt wypełniając widoczną tabelę, następnie klika wyślij
   • pojawi się informacja o prawidłowym położeniu i geometrii biletomatu w aplecie internetowym. W konsekwencji zmiany te zapisują się w internetowej tabeli biletomaty w schemacie ztm. Tabela ta jest kopiowana automatycznie codziennie do intranetu na serwer testowy
   2) dokonuje zmian w położeniu i opisie już istniejącego biletomatu przy pomocy strony administracyjnej w internecie http://sip.geopoz.pl/mapa_geopoz/data/ztm/admin/biletomaty_admin.php:
    1. zmiany w geometrii (podobnie jak wprowadzenie nowego biletomatu lecz geometrię należy przyporządkować już istniejącemu biletomatowi z listy ZTM)
    2. zatwierdzenie szczegółowego opisu biletomatu zaproponowanego przez pracownika GEOPOZ-u w kolorze czerwonym na stronie administracyjnej, które powinien wykonać w następujący sposób:
    • pracownik klika lewym klawiszem na edycję. Z listy ZTM wybiera odpowiednią nazwę biletomatu i dalej klika wybierz
    • wyświetlą się dwie tabelki. Dolna tabelka stanowi podpowiedź, jaki jest obecnie opis w bazie GEOPOZU-u. Opis ten kopiuje do górnej tabelki w sposób automatyczny wybierając na klawiaturze Ctrl C (kopiuj) i dalej CTRL V (wklej) lub opisuje go ręcznie
    • następnie zatwierdza przyciskiem wyślij
    • na czerwonym pasku wyświetli się informacja o zmianie w opisie automatu biletowego (inaczej nastąpi akceptacja opisu zaproponowanego przez GEOPOZ). Następnego dnia akceptacja ta powinna być widoczna w intranecie (sieci miasta Poznania), gdyż tabela kopiowana jest automatycznie
    • jednocześnie w tabeli ZTM pojawi się zmiana proponowanego przez GEOPOZ opisu zamiast w kolorze czerwonym w kolorze czarnym. W tabeli ZTM pierwotny opis w kolorze czarnym zostanie usunięty automatycznie.

    • Pobierz instrukcję do druku
  WyszukiwarkaPrace GEOPOZ-u:

  GEOPOZ

  W intranecie (sieci miasta Poznania) pod adresem http://10.168.250.43/data/ztm/biletomaty.php znajduje się zestawienie biletomatów, wraz z możliwością przejścia do edycji. Do zadań GEOPOZU należy:
  WyszukiwarkaMechanizm współredagowania danych:

  Mechanizm współredagowania danych opiera się na zasadzie:
  1. automatycznego codziennego kopiowania tabeli biletomaty z internetu poprzez śluzę do intranetu na serwer testowy
  2. kopiowanie tabel: opis_biletomaty, geom_biletomaty na serwer docelowy w intranecie i internecie po zgłoszeniu operatora
  3. kopiowanie tabeli biletomaty z serwera testowego na docelowy po zgłoszeniu przez operatora
  Całkowity cykl od założenia nowego rekordu przez ZTM (internet) poprzez poprawienie geometrii i opisu oraz wykonanie zdjęć w GEOPOZIE ( intranet ) do zatwierdzenia zmian przez ZTM (internet), uwidocznienie zatwierdzonych zmian na stronach GEOPOZ-u (intranet) przewiduje trzy cykle kopiowania i nie może być krótszy niż 3 dni.
  WyszukiwarkaOpiekun warstwy:

  GEOPOZ
  Maciej Brylewski
  tel. (61) 8 271 575