SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz odcinków        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
wykaz ulic,
wykaz utrudnień,

pokaż wybrane utrudnienie w ruchu

                                                       strona (1 stron) od 1  (22-liczba znalezionych odcinków)
SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz odcinków
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
początek odcinka
koniec odcinka
49239 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34770)
do węzła:

ul. Za Cytadelą
(42195)
ul. Za Cytadelą
(49238)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
38256 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

al. Armii Poznań
(40483)
dr.wew. bez nazwy
(38436)
al. Armii Poznań
(38431)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32550)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
38448 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Za Cytadelą
(42193)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32603)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
38436 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32601)
do węzła:

al. Armii Poznań
(40483)
dr.wew. bez nazwy
(38256)
al. Armii Poznań
(38431)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
34772 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(34167)
al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(34769)
dr.wew. bez nazwy
(32598)
do węzła:

al. gen. Stanisława Sosabowskiego
(32854)
dr.wew. bez nazwy
(34771)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
34771 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

al. gen. Stanisława Sosabowskiego
(32854)
dr.wew. bez nazwy
(34772)
do węzła:

al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(32862)
dr.wew. bez nazwy
(34770)
al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(34769)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
34770 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(32862)
dr.wew. bez nazwy
(34771)
al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(34769)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(49239)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
34769 
al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich 

->cała ulica,
do węzła:

al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(32862)
dr.wew. bez nazwy
(34770)
dr.wew. bez nazwy
(34771)
do węzła:

al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(34167)
dr.wew. bez nazwy
(32598)
dr.wew. bez nazwy
(34772)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
34168 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32599)
dr.wew. bez nazwy
(32600)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32435)
al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(34167)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
34167 
al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich 

->cała ulica,
do węzła:

al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(34769)
dr.wew. bez nazwy
(32598)
dr.wew. bez nazwy
(34772)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34168)
dr.wew. bez nazwy
(32435)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
32862 
al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34770)
dr.wew. bez nazwy
(34771)
al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(34769)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32603)
dr.wew. bez nazwy
(32599)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
32854 
al. gen. Stanisława Sosabowskiego 

->cała ulica,
do węzła:

al. Cytadelowców
(32097)
dr.wew. bez nazwy
(32435)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34771)
dr.wew. bez nazwy
(34772)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
32522 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32600)
dr.wew. bez nazwy
(32601)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32598)
dr.wew. bez nazwy
(32550)
dr.wew. bez nazwy
(32551)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
32435 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

al. Cytadelowców
(32097)
al. gen. Stanisława Sosabowskiego
(32854)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34168)
al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(34167)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
32603 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(38448)
do węzła:

al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(32862)
dr.wew. bez nazwy
(32599)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
32601 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32600)
dr.wew. bez nazwy
(32522)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(38436)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
32600 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32599)
dr.wew. bez nazwy
(34168)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32522)
dr.wew. bez nazwy
(32601)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
32599 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(32862)
dr.wew. bez nazwy
(32603)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(34168)
dr.wew. bez nazwy
(32600)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
32598 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32522)
dr.wew. bez nazwy
(32550)
dr.wew. bez nazwy
(32551)
do węzła:

al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(34167)
al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(34769)
dr.wew. bez nazwy
(34772)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
32551 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Na Stoku
(35062)
ul. Na Stoku
(34773)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32522)
dr.wew. bez nazwy
(32598)
dr.wew. bez nazwy
(32550)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
32550 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(38256)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32522)
dr.wew. bez nazwy
(32598)
dr.wew. bez nazwy
(32551)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
32097 
al. Cytadelowców 

->cała ulica,
do węzła:

al. gen. Stanisława Sosabowskiego
(32854)
dr.wew. bez nazwy
(32435)
dopuszczony tylko ruch pieszy i rowerowy (SIP) 
 
w trakcie 
1999-01-01
2050-12-31 


->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
->wybierz,
Cytadela 
 
 
 
2014-04-14 12:10:02 
mirekh 
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (22-liczba znalezionych odcinków)

czas dostępu do bazy: 8.25185 sec