Utrudnienia w ruchu - historia utrudnień        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
                                                       strona (1 stron) od 1  (9-liczba znalezionych utrudnień w historii)
Utrudnienia w ruchu - historia utrudnień
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 

v
stan aktualny 
planowane inwestycje PIM 
 
2022-05-01 
2022-09-30 
ul. Różana 1/3 
działka nr 133, 150 arkusz 6, obręb Wilda 
Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 
ZS5/P/006 ZAKRES III 
2022-06-25 10:15:20 
katali 
 
8125 
13 
65 
 
 
2022-06-25 10:15:20 

8125 
zakres zadania,  
planowane inwestycje PIM 
 
2020-07-01 
2021-10-30 
ul. Różana 1/3 
działka nr 133, 150 arkusz 6, obręb Wilda 
Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 
ZS5/P/006 (ZAKRES I)- ZAKRES II - 06-2021 - 08-2021 (sala gim., płd. elewacja) 
2022-03-01 11:49:25 
krztom 

38643 
13 
65 
 
 
2019-08-12 13:18:44 

8125 
zakres zadania,  
planowane inwestycje PIM 
 
2020-07-01 
2021-08-30 
ul. Różana 1/3 
działka nr 133, 150 arkusz 6, obręb Wilda 
Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 
ZS5/P/006 (ZAKRES I)- ZAKRES II - 06-2021 - 08-2021 (sala gim., płd. elewacja) 
2021-05-18 13:46:36 
krztom 

31049 
13 
65 
 
 
2019-08-12 13:18:44 

8125 
zakres zadania,  
planowane inwestycje PIM 
 
2020-07-01 
2022-08-01 
ul. Różana 1/3 
działka nr 133, 150 arkusz 6, obręb Wilda 
Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 
ZS5/P/006 (ZAKRES I) ZAKRES II i III - 06-2021 - 08-2022 
2021-04-14 12:50:18 
krztom 

26016 
13 
65 
 
 
2019-08-12 13:18:44 

8125 
zakres zadania,  
planowane inwestycje PIM 
 
2020-07-01 
2021-04-30 
ul. Różana 1/3 
działka nr 133, 150 arkusz 6, obręb Wilda 
Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 
ZS5/P/006 (ZAKRES I) ZAKRES II i III - 06-2021 - 08-2022 
2021-01-14 11:04:23 
krztom 

24857 
13 
65 
 
 
2019-08-12 13:18:44 

8125 
zakres zadania,  
planowane inwestycje PIM 
 
2020-07-01 
2021-04-30 
ul. Różana 1/3 
działka nr 133, 150 arkusz 6, obręb Wilda 
Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 
ZS5/P/006 (ZAKRES I) 
2020-11-10 12:10:45 
krztom 

24368 
13 
65 
 
 
2019-08-12 13:18:44 

8125 
zakres zadania,  
planowane inwestycje PIM 
 
2020-07-01 
2021-09-30 
ul. Różana 1/3 
działka nr 133, 150 arkusz 6, obręb Wilda 
Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 
ZS5/P/006 
2020-07-27 12:25:28 
krztom 

21782 
13 
65 
 
 
2019-08-12 13:18:44 

8125 
``tylko data od do``, zakres zadania,  
planowane inwestycje PIM 
 
2020-03-01 
2022-07-31 
ul. Różana 1/3 
działka nr 133, 150 arkusz 6, obręb Wilda 
Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 
ZS5/P/006 
2020-05-19 13:37:04 
krztom 

20473 
13 
65 
 
 
2019-08-12 13:18:44 

8125 
zakres zadania,  
planowane inwestycje PIM 
 
2020-03-01 
2021-12-31 
ul. Różana 1/3 
działka nr 133, 150 arkusz 6, obręb Wilda 
Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 
ZS5/P/006 
2020-02-19 14:37:13 
krztom 

18760 
13 
65 
 
 
2019-08-12 13:18:44 

8125 
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (9-liczba znalezionych utrudnień w historii)

czas dostępu do bazy: 4.805853 sec