Utrudnienia w ruchu - historia utrudnień        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
                                                       strona (1 stron) od 1  (14-liczba znalezionych utrudnień w historii)
Utrudnienia w ruchu - historia utrudnień
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 

v
stan aktualny 
planowane inwestycje PIM 
 
2019-12-01 
2024-12-30 
 
od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi 
Przebudowa cieku Bogdanka (prace projektowe) 
Zadanie przekazane WdR przez ZDM 
2024-06-15 19:45:59 
krztom 
 
28816 
13 
65 
 
 
2024-06-15 19:45:59 

28816 
brak wpisu 
planowane inwestycje PIM 
 
2019-12-01 
2024-09-30 
 
od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi 
Przebudowa cieku Bogdanka (prace projektowe) 
Zadanie przekazane WdR przez ZDM 
2024-03-18 14:22:13 
krztom 

46568 
13 
65 
 
 
2020-02-19 11:53:03 

28816 
brak wpisu 
planowane inwestycje PIM 
 
2019-12-01 
2025-02-28 
 
od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi 
Przebudowa cieku Bogdanka (prace projektowe) 
Zadanie przekazane WdR przez ZDM 
2023-12-15 11:23:22 
krztom 

45613 
13 
65 
 
 
2020-02-19 11:53:03 

28816 
brak wpisu 
planowane inwestycje PIM 
 
2019-12-01 
2024-06-30 
 
od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi 
Przebudowa cieku Bogdanka (prace projektowe) 
Zadanie przekazane WdR przez ZDM 
2023-08-24 12:46:20 
krztom 

44308 
13 
65 
 
 
2020-02-19 11:53:03 

28816 
brak wpisu 
planowane inwestycje PIM 
 
2019-12-01 
2023-12-30 
 
od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi 
Przebudowa cieku Bogdanka (prace projektowe) 
Zadanie przekazane WdR przez ZDM 
2023-06-16 11:36:59 
krztom 

43691 
13 
65 
 
 
2020-02-19 11:53:03 

28816 
brak wpisu 
planowane inwestycje PIM 
 
2019-12-01 
2023-06-30 
 
od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi 
Przebudowa cieku Bogdanka (prace projektowe) 
Zadanie przekazane WdR przez ZDM 
2022-11-22 12:13:03 
krztom 

41826 
13 
65 
 
 
2020-02-19 11:53:03 

28816 
brak wpisu 
planowane inwestycje PIM 
 
2019-12-01 
2023-04-30 
 
od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi 
Przebudowa cieku Bogdanka (prace projektowe) 
Zadanie przekazane WdR przez ZDM 
2022-09-22 09:29:40 
krztom 

41186 
13 
65 
 
 
2020-02-19 11:53:03 

28816 
brak wpisu 
planowane inwestycje PIM 
 
2019-12-01 
2022-12-30 
 
od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi 
Przebudowa cieku Bogdanka (prace projektowe) 
Zadanie przekazane WdR przez ZDM 
2022-06-27 14:12:38 
katali 

40040 
13 
65 
 
 
2020-02-19 11:53:03 

28816 
brak wpisu 
planowane inwestycje PIM 
 
2019-12-01 
2022-08-30 
 
od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi 
Przebudowa cieku Bogdanka (prace projektowe) 
Zadanie przekazane WdR przez ZDM 
2022-05-04 12:52:00 
krztom 

39313 
13 
65 
 
 
2020-02-19 11:53:03 

28816 
brak wpisu 
planowane inwestycje PIM 
 
2019-12-01 
2022-06-30 
 
od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi 
Przebudowa cieku Bogdanka (prace projektowe) 
Zadanie przekazane WdR przez ZDM 
2021-11-15 12:52:30 
krztom 

36745 
13 
65 
 
 
2020-02-19 11:53:03 

28816 
nazwa zadania,  
planowane inwestycje PIM 
 
2019-12-01 
2021-10-30 
 
od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi 
Przebudowa cieku Bogdanka 
Zadanie przekazane WdR przez ZDM 
2021-10-19 13:08:08 
krztom 

36459 
13 
65 
 
 
2020-02-19 11:53:03 

28816 
nazwa zadania,  
planowane inwestycje PIM 
 
2019-12-01 
2021-08-30 
 
od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi 
Przebudowa cieku Bogdanka 
Zadanie przekazane WdR przez ZDM 
2021-05-18 13:41:01 
krztom 

31048 
13 
65 
 
 
2020-02-19 11:53:03 

28816 
nazwa zadania,  
planowane inwestycje PIM 
 
2019-12-01 
2020-11-30 
 
od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi 
Przebudowa cieku Bogdanka 
Zadanie przekazane WdR przez ZDM 
2020-12-11 13:07:30 
krztom 

24687 
13 
65 
 
 
2020-02-19 11:53:03 

28816 
nazwa zadania, zakres zadania,  
planowane inwestycje PIM 
 
2019-12-01 
2020-11-30 
 
od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi 
Przebudowa cieku Bogdanka 
Zadanie przekazane WdR przez ZDM (ETAP PROJEKTOWANIA) 
2020-06-30 12:56:28 
krztom 

21045 
13 
65 
 
 
2020-02-19 11:53:03 

28816 
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (14-liczba znalezionych utrudnień w historii)

czas dostępu do bazy: 2.84975 sec