Utrudnienia w ruchu - historia utrudnień        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
                                                       strona (1 stron) od 1  (3-liczba znalezionych utrudnień w historii)
Utrudnienia w ruchu - historia utrudnień
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 

v
stan aktualny 
planowane inwestycje PIM 
 
2022-05-01 
2022-09-09 
załącznik - orientacyjna lokalizacja 
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy: Franowo, Kobylepole, Zieliniec, Naramowice, Piątkowo 
(ZADANIE WYCOFANE)Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - DOKUMENTACJA 
(ZADANIE WYCOFANE)ZWP projektowane wraz z infrastrukturą (ciągi, parkingi, drogi dojazdowe, przystanki, itp.)
odrzucono w dniu 09-09-2022 11:35:52 pierwotna data_do: 30-08-2023 23:59 
2022-11-28 09:17:46 
krztom 
 
115589 
13 
65 
 
 
2022-11-28 09:17:46 

115589 
zakres zadania,  
planowane inwestycje PIM 
 
2022-05-01 
2023-08-30 
załącznik - orientacyjna lokalizacja 
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy: Franowo, Kobylepole, Zieliniec, Naramowice, Piątkowo 
(ZADANIE WYCOFANE)Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - DOKUMENTACJA 
(ZADANIE WYCOFANE)ZWP projektowane wraz z infrastrukturą (ciągi, parkingi, drogi dojazdowe, przystanki, itp.)  
2022-09-09 11:34:21 
krztom 

41063 
13 
65 
 
 
2022-03-30 13:19:07 

115589 
nazwa zadania, zakres zadania,  
planowane inwestycje PIM 
 
2022-05-01 
2023-08-30 
załącznik - orientacyjna lokalizacja 
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy: Franowo, Kobylepole, Zieliniec, Naramowice, Piątkowo 
Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - DOKUMENTACJA 
ZWP projektowane wraz z infrastrukturą (ciągi, parkingi, drogi dojazdowe, przystanki, itp.) Szczegóły jeszcze nieustalone 
2022-05-25 09:01:24 
krztom 

39750 
13 
65 
 
 
2022-03-30 13:19:07 

115589 
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (3-liczba znalezionych utrudnień w historii)

czas dostępu do bazy: 2.467 sec