Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
czytaj opis,
edycja,
kolizje,
podaj zakres dat (w formacie 01-12-2021)
od do
pokaż uzgodnienie ZUD[NR/ROK]

znaleziono w 92 warstwach 14155 planowanych inwestycji i remontów, w tym 12390(87.5%) przedstawiono na mapie czytaj opis
                                                       strona (1 stron) od 1  (1-liczba znalezionych utrudnień)
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
wykres na osi czasu

po frazie
tak nie
oraz(AND) lub(OR)
ZUD nieznany gestor - co 
 
OK 
uzgodnione w ZUD 
w trakcie 

2050-01-01
wg powiązań:
2020-03-17
2022-08-28
 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD powiązano z : planowane inwestycje PIM pokaż wszystkie

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
96522 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
ul. Jana Żupańskiego, ul. Wierzbięcice, ul. św. Czesława,  
36263, 36552, 42563,  
2337/2017
przewody na mapie
Przewód ciepłowniczy proj. lub w bud. 
2020-03-24 12:28:54 
automat 
1 
2021-05-12 22:53:50 
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (1-liczba znalezionych utrudnień)

czas dostępu do bazy: 13.50139 sec