Koordynacja planowanych inwestycji i remontów - wykaz        Powrót do strony g_ównej

zmień styl:
standard
czytaj opis
edycja
kolizje
podaj zakres dat (w formacie 19-09-2018)
od do

znaleziono w 26 warstwach 1556 planowanych inwestycji i remontów, w tym 1494(96%) przedstawiono na mapie czytaj opis
                           od 1  (1-liczba znalezionych utrudnień)
Koordynacja planowanych inwestycji i remontów - wykaz
wykres na osi czasu
planowane inwestycje AQUANET 
 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-03-01
2019-07-31 


->kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
919 

edycja
wszystkie odcinki zadania
Hulewiczów 
 
Poznań - sieć wodoci±gowa w ul. Hulewiczów, Obornicka, Drwęskiego 
I etap - wybudowaniem brakuj±cego fragmentu w ul. Obornickiej do wysoko¶ci ul. Hulewiczów + wodoci±g w ul. Hulewiczów z wpięciem do ul. Obornickiej D 180 mm z rur PE  
2015-10-27 09:40:09 
artrut 
6 
2018-04-10 14:39:45 
             
              od 1  (1-liczba znalezionych utrudnień)

czas dostępu do bazy: 1537375716.8142 sec