Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
wykaz ulic,
wykaz utrudnień,
znaleziono w 92 warstwach 13722 planowanych inwestycji i remontów, w tym 12179(88.8%) przedstawiono na mapie czytaj opis
                            strona (4287 stron) od 1  (107163-liczba znalezionych odcinków)
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
początek odcinka
koniec odcinka
WYKRES_GANTTA
(YYYY.MM.DD) (YYYY.MM.DD)
32116 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32113)
dr.wew. bez nazwy
(32136)
ZUD uzg. inwestor WZKIB 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik, dr.wew. bez nazwy,  
35919, 35990,  
94962 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
1620/2018
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor WZKIB 
 
2020-03-24 11:12:24 
automat 
 
2050.01.01 
32117 
ul. Bratkowa 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Zawilcowa
(32190)
do węzła:

ul. Bratkowa
(35879)
ZUD uzg. inwestor inna osoba prawna 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Bratkowa, ul. Kaczeńcowa, ul. Szarotkowa, ul. Przebiśniegowa, ul. Begoniowa, ul. Nasturcjowa, ul. Forsycjowa, ul. Zawilcowa,  
35879, 35936, 37549, 37562, 40606, 45553, 46104, 32190,  
96908 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
346/2020
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor inna osoba prawna 
 
2020-04-30 22:32:01 
automat 
 
2050.01.01 
32117 
ul. Bratkowa 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Zawilcowa
(32190)
do węzła:

ul. Bratkowa
(35879)
ZUD nieznany gestor - t 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Bratkowa, ul. Zawilcowa, ul. Łubinowa, ul. Przebiśniegowa, ul. Szarotkowa, ul. Gerberowa, ul. Nasturcjowa, ul. Różyczkowa, ul. Gladiolowa, ul. Cyniowa,  
35879, 36252, 36326, 37562, 41565, 44029, 45553, 45725, 45877, 46727,  
87136 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
1881/2017
przewody na mapie
Przewód telekomunikacyjny proj. lub w bud. 
 
2020-03-16 10:19:08 
automat 
 
2050.01.01 
32118 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32137)
dr.wew. bez nazwy
(32113)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32109)
dr.wew. bez nazwy
(32136)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
32118 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32137)
dr.wew. bez nazwy
(32113)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32109)
dr.wew. bez nazwy
(32136)
ZUD uzg. inwestor WZKIB 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik, dr.wew. bez nazwy,  
35919, 35990,  
94962 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
1620/2018
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor WZKIB 
 
2020-03-24 11:12:24 
automat 
 
2050.01.01 
32118 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32137)
dr.wew. bez nazwy
(32113)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32109)
dr.wew. bez nazwy
(32136)
ZUD uzg. inwestor ENEA Operator 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
dr.wew. bez nazwy,  
32107,  
114664 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
2298/2021
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor ENEA Operator 
 
2021-12-09 22:29:13 
automat 
 
2050.01.01 
32121 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Mariacka
(33939)
ul. Mariacka
(32575)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32110)
dr.wew. bez nazwy
(32111)
planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA 
 
 
zakończone 
2017-10-15
2017-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Zawady 
ul.Smolna (dz.29/3,12/8,20/5) 
5709 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa przyłącza sieci cieplnej 
przyłącze dn 65 l=79 
2017-09-19 13:02:15 
edmgra 
2017.10.15 
2017.12.31 
32121 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Mariacka
(33939)
ul. Mariacka
(32575)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32110)
dr.wew. bez nazwy
(32111)
zajęcia pasów drogowych (ZDM) 
 
 
zakończone 
2021-01-27
2021-02-12 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Mariacka 
34220 
100185 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Wykonawca: Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.,
Opis: Przebudowa ulicy Mariackiej, budowa oświetlenia 
 
2021-01-21 09:54:20 
ewa_r 
2021.01.27 
2021.02.12 
32121 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Mariacka
(33939)
ul. Mariacka
(32575)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32110)
dr.wew. bez nazwy
(32111)
ZUD uzg. inwestor ENEA Operator 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
dr.wew. bez nazwy, ul. Mariacka,  
32121, 32575,  
94685 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
1486/2018
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor ENEA Operator 
 
2020-03-24 11:12:01 
automat 
 
2050.01.01 
32121 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Mariacka
(33939)
ul. Mariacka
(32575)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32110)
dr.wew. bez nazwy
(32111)
ZUD uzg. inwestor NETIA 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
dr.wew. bez nazwy, ul. Mariacka,  
32121, 32575,  
97122 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
704/2020
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor NETIA 
 
2020-05-21 22:25:39 
automat 
 
2050.01.01 
32121 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Mariacka
(33939)
ul. Mariacka
(32575)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32110)
dr.wew. bez nazwy
(32111)
ZUD uzg. inwestor inna osoba prawna 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
dr.wew. bez nazwy, ul. Mariacka,  
32121, 32575,  
93813 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
414/2019
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor inna osoba prawna 
 
2020-03-24 11:11:29 
automat 
 
2050.01.01 
32121 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Mariacka
(33939)
ul. Mariacka
(32575)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32110)
dr.wew. bez nazwy
(32111)
ZUD uzg. inwestor inna osoba prawna 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
dr.wew. bez nazwy, ul. Mariacka,  
32121, 32575,  
99502 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
1983/2020
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor inna osoba prawna 
 
2020-10-22 22:07:53 
automat 
 
2050.01.01 
32121 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Mariacka
(33939)
ul. Mariacka
(32575)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32110)
dr.wew. bez nazwy
(32111)
ZUD uzg. inwestor inna osoba prawna 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
dr.wew. bez nazwy, ul. Mariacka,  
32121, 32575,  
99506 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
1982/2020
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor inna osoba prawna 
 
2020-10-22 22:07:54 
automat 
 
2050.01.01 
32122 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(35916)
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32115)
dr.wew. bez nazwy
(32137)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2018-02-08
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Nadolnik 
od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B  
6281 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.  
Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.  
2018-02-08 08:03:05 
annfra 
2018.02.08 
2018.12.31 
32123 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32573)
dr.wew. bez nazwy
(32571)
ZUD uzg. inwestor ENEA Operator 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Warszawska, ul. Nowogrodzka, tunel Łomżyński, ul. Łomżyńska, ul. Krańcowa, dr.wew. bez nazwy,  
35805, 45557, 47700, 49995, 50289, 32123,  
94738 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
1594/2018
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor ENEA Operator 
 
2020-03-24 11:12:03 
automat 
 
2050.01.01 
32123 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32573)
dr.wew. bez nazwy
(32571)
ZUD uzg. inwestor ENEA Operator 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
dr.wew. bez nazwy,  
32123,  
94782 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
2349/2018
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor ENEA Operator 
 
2020-03-24 11:12:04 
automat 
 
2050.01.01 
32123 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32573)
dr.wew. bez nazwy
(32571)
ZUD uzg. inwestor ENEA Operator 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Warszawska, ul. Termalna, dr.wew. bez nazwy,  
35805, 41590, 32123,  
97201 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
692/2020
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor ENEA Operator 
 
2020-06-03 22:36:50 
automat 
 
2050.01.01 
32123 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32573)
dr.wew. bez nazwy
(32571)
ZUD uzg. inwestor WZKIB 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
dr.wew. bez nazwy,  
32123,  
115050 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
2496/2021
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor WZKIB 
 
2022-01-28 22:29:49 
automat 
 
2050.01.01 
32123 
dr.wew. bez nazwy 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. bez nazwy
(32573)
dr.wew. bez nazwy
(32571)
ZUD uzg. inwestor WZKIB 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
dr.wew. bez nazwy,  
32123,  
115388 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
142/2022
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor WZKIB 
 
2022-03-04 23:02:16 
automat 
 
2050.01.01 
32124 
dr.wew. os. Lecha 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. os. Lecha
(33338)
dr.wew. os. Lecha
(33337)
do węzła:

dr.wew. os. Lecha
(35922)
planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA 
 
 
zakończone 
2021-05-01
2021-09-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Rataje  
Oś. Lecha 2  
100417 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa sieci cieplnej  
przyłącze cieplne Dn 65-100 l=210m  
2021-02-09 13:53:31 
tomsko 
2021.05.01 
2021.09.30 
32125 
dr.wew. os. Jana III Sobieskiego 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. os. Jana III Sobieskiego
(33339)
dr.wew. os. Jana III Sobieskiego
(33135)
planowane remonty PSG 
 
 
zakończone 
2017-01-01
2017-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
os. Jana III Sobieskiego 
os. Jana III Sobieskiego 
2123 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
modernizacja stacji gazowej 
SR Q 1500 m3/h 
2015-10-28 09:52:55 
mirekh 
2017.01.01 
2017.12.31 
32126 
ul. Teokryta 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Hezjoda
(32189)
ul. Hezjoda
(32215)
do węzła:

ul. Teokryta
(35932)
zajęcia pasów drogowych (ZDM) 
 
 
zakończone 
2015-04-27
2015-05-03 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
osiedle GRECKIE 
Weriliusza - Homera - Ajschylosa - Teokryta - Sofoklesa 
438 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
SEM Zakład elektrotechniczny 
WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
2015-04-29 09:19:10 
hanna_m 
2015.04.27 
2015.05.03 
32127 
dr.wew. os. Jana III Sobieskiego 

->cała ulica,
do węzła:

dr.wew. os. Jana III Sobieskiego
(33349)
dr.wew. os. Jana III Sobieskiego
(34714)
planowane remonty PSG 
 
 
zakończone 
2017-01-01
2017-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
os. Jana III Sobieskiego 
os. Jana III Sobieskiego 
2123 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
modernizacja stacji gazowej 
SR Q 1500 m3/h 
2015-10-28 09:52:55 
mirekh 
2017.01.01 
2017.12.31 
32128 
dr.wew. os. Stare Żegrze 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Józefa Piłsudskiego
(32256)
ul. Józefa Piłsudskiego
(33599)
planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA 
 
 
zakończone 
2017-05-30
2017-08-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Oś.Stare Żegrze  
Oś.Stare Żegrze nr. 85-87;116-118;119-120;89a-d;111a-b;96a-d;98-101;114a-c;115a-c;122-125;126;127-128;130;131-132;133-135;136-141;151 
4216 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa przyłączy sieci cieplnych  
przyłącza cieplne Dn80-50mm L=760m  
2016-09-30 10:23:36 
edmgra 
2017.05.30 
2017.08.31 
32128 
dr.wew. os. Stare Żegrze 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Józefa Piłsudskiego
(32256)
ul. Józefa Piłsudskiego
(33599)
ZUD uzg. inwestor ENEA Operator 
 
uzgodnione w ZUD 
brak informacji 

2050-01-01 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
dr.wew. os. Orła Białego, ul. Wielecka, ul. Żegrze, dr.wew. os. Stare Żegrze, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Milczańska,  
36363, 36706, 40707, 32128, 32256, 33508,  
94495 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
2421/2019
przewody na mapie
ZUD uzg. inwestor ENEA Operator 
 
2020-03-24 11:11:55 
automat 
 
2050.01.01 
                           
strona (4287 stron)
   od 1  (107163-liczba znalezionych odcinków)

czas dostępu do bazy: 11.472012 sec