Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
wykaz ulic,
wykaz utrudnień,
znaleziono w 66 warstwach 10035 planowanych inwestycji i remontów, w tym 9357(93.2%) przedstawiono na mapie czytaj opis
                            strona (3915 stron) od 1  (97875-liczba znalezionych odcinków)
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
początek odcinka
koniec odcinka
WYKRES_GANTTA
(YYYY.MM.DD) (YYYY.MM.DD)
36388 
ul. św. Szczepana 

->cała ulica,
do węzła:

ul. św. Szczepana
(43147)
ul. Modrakowa
(42676)
do węzła:

ul. św. Szczepana
(36389)
zajęcia pasów drogowych (ZDM) 
 
 
zakończone 
2021-08-05
2021-08-22 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Chabrowa, Konwaliowa, Modrakowa, Bławatkowa, Św. Szczepana, Łozowa, Czechosłowacka 
34493 
111159 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Wykonawca: FONBUD S.A.,
Opis: Budowa przyłączy telekomunikacyjnych światłowodowych Orange 
 
2021-08-04 09:11:01 
ewa_r 
2021.08.05 
2021.08.22 
36388 
ul. św. Szczepana 

->cała ulica,
do węzła:

ul. św. Szczepana
(43147)
ul. Modrakowa
(42676)
do węzła:

ul. św. Szczepana
(36389)
planowane remonty PSG 
 
 
w trakcie 
2023-01-01
2026-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Poznań: Bławatkowa, Chabrowa, Czechosowacka, Konwaliowa, Makowa, Malinowa, Modrakowa, Rozmarynowa, Św. Szczepana  
brak 
120946 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Modernizacja sieci (Wymiana sieci z PA - poliamid) 
Gazociąg s/c dn63 (PE) L=1,92km, przyłącza: wymiana dn25 (PE) 139 szt., L=1,895km 
2023-10-12 12:16:56 
maciej_b 
2023.01.01 
2026.12.31 
36389 
ul. św. Szczepana 

->cała ulica,
do węzła:

ul. św. Szczepana
(36388)
do węzła:

ul. Malinowa
(39807)
ul. św. Szczepana
(43148)
planowane remonty PSG 
 
 
w trakcie 
2023-01-01
2026-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Poznań: Bławatkowa, Chabrowa, Czechosowacka, Konwaliowa, Makowa, Malinowa, Modrakowa, Rozmarynowa, Św. Szczepana  
brak 
120946 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Modernizacja sieci (Wymiana sieci z PA - poliamid) 
Gazociąg s/c dn63 (PE) L=1,92km, przyłącza: wymiana dn25 (PE) 139 szt., L=1,895km 
2023-10-12 12:16:56 
maciej_b 
2023.01.01 
2026.12.31 
36389 
ul. św. Szczepana 

->cała ulica,
do węzła:

ul. św. Szczepana
(36388)
do węzła:

ul. Malinowa
(39807)
ul. św. Szczepana
(43148)
zajęcia pasów drogowych (ZDM) 
 
 
zakończone 
2021-08-05
2021-08-22 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Chabrowa, Konwaliowa, Modrakowa, Bławatkowa, Św. Szczepana, Łozowa, Czechosłowacka 
34493 
111159 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Wykonawca: FONBUD S.A.,
Opis: Budowa przyłączy telekomunikacyjnych światłowodowych Orange 
 
2021-08-04 09:11:01 
ewa_r 
2021.08.05 
2021.08.22 
36390 
ul. Żmigrodzka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Namysłowska
(47650)
ul. Żmigrodzka
(43285)
do węzła:

ul. Żmigrodzka
(43286)
ul. Jutrosińska
(46749)
zajęcia pasów drogowych (ZDM) 
 
 
zakończone 
2017-07-31
2017-08-04 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Żmigrodzka 
nr 5 
5557 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Jan Jaskuła 
W związku z budową zjazdu do nieruchomości przy ul. Żmigrodzkiej 5 wystąpi zamknięcie chodnika na wysokości w/w nieruchomości. 
2017-07-26 14:21:27 
maciej_b 
2017.07.31 
2017.08.04 
36390 
ul. Żmigrodzka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Namysłowska
(47650)
ul. Żmigrodzka
(43285)
do węzła:

ul. Żmigrodzka
(43286)
ul. Jutrosińska
(46749)
planowane inwestycje ORANGE 
 
 
zakończone 
2018-06-30
2018-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Poznań - Junikowo 
Poznań 0036 Junikowo ark. 11, 12, 42, 43, 44, 53, ul. Grunwaldzka, Ząbkowicka, Jutrosińska, Żmigrodzka, Paczkowska, Świdnicka 
6672 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa przyłączy telekomunikacyjnych w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Ząbkowickiej, Jutrosińskiej, Żmigrodzkiej, Paczkowskiej,Świdnickiej 
Budowa przyłączy światłowodowych doziemnych do budynków jednorodzinnych. 
2018-06-06 17:20:59 
ura65 
2018.06.30 
2018.12.31 
36391 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49556)
ul. Opolska
(43347)
ul. Opolska
(43350)
zajęcia pasów drogowych (ZDM) 
 
 
zakończone 
2015-08-10
2015-08-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Czechosłowacka 
skrzyżowanie Czechosłowacka - Opolska  
757 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
STRABAG Sp. z o.o. 
przebudowa infrastruktury podziemnej w ciągu skrzyżowania Czechosłowacka - Opolska 
2015-08-07 12:52:59 
mateusz_t 
2015.08.10 
2015.08.30 
36391 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49556)
ul. Opolska
(43347)
ul. Opolska
(43350)
zajęcia pasów drogowych (ZDM) 
 
 
zakończone 
2015-11-01
2016-08-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Opolska 
skrzyżowanie z Czechosłowacką 
2209 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
STRABAG Sp. z o.o. 
budowa tunelu
ruch wahadłowy na na ul. Opolskiej - zwężenie do jednego pasa ruchu - kierowany sygnalizacją 
2015-11-02 15:47:45 
maciej_b 
2015.11.01 
2016.08.31 
36391 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49556)
ul. Opolska
(43347)
ul. Opolska
(43350)
zajęcia pasów drogowych (ZDM) 
 
 
zakończone 
2015-05-01
2015-10-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Opolska 
skrzyżowanie z Czechosłowacką 
543 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
STRABAG Sp. z o.o. 
budowa tunelu ruch wahadłowy na na ul. Opolskiej - zwężenie do jednego pasa ruchu - kierowany sygnalizacją 
2015-06-09 09:45:31 
maciej_b 
2015.05.01 
2015.10.30 
36391 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49556)
ul. Opolska
(43347)
ul. Opolska
(43350)
zamknięcia ulic (ZDM) 
 
 
zakończone 
2014-09-20
2015-11-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Czechosłowacka 
odc. od ul. Modrzewiowej do ul. Łozowej 
241 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
STRABAG Sp. z o. o. 
Zamknięcie ulicy oraz chodnika na czas przebudowy układu komunikacyjnego 
2014-11-27 11:37:43 
mateusz_t 
2014.09.20 
2015.11.30 
36391 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49556)
ul. Opolska
(43347)
ul. Opolska
(43350)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Czechosłowacka 
Od ul. Modrzewiowej do ul. Łozowej 
1284 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa węzła drogowego DĘBIEC 
Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową. 
2015-10-08 14:42:42 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
36391 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49556)
ul. Opolska
(43347)
ul. Opolska
(43350)
zajęcia pasów drogowych (ZDM) 
 
 
zakończone 
2015-11-01
2016-08-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Opolska 
skrzyżowanie z ul. Czechosłowacką 
2208 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
STRABAG Sp. z o.o. 
przebudowa układu drogowego ruch wachadłowy 
2015-11-02 15:34:40 
maciej_b 
2015.11.01 
2016.08.31 
36391 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49556)
ul. Opolska
(43347)
ul. Opolska
(43350)
zamknięcia ulic (ZDM) 
 
 
zakończone 
2016-09-01
2017-02-28 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul.Czechosłowacka 
od ul. Świerkowej do ul. Łozowej 
4096 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
STRABAG Sp. z o.o. 
przebudowa układu komunikacyjnego ul. Opolska przecinająca ul. Czechosłowacką oraz ul. 28 Czerwca 1956 przecinająca ul. Czechosłowacką wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu 
2016-09-15 10:10:42 
hanna_m 
2016.09.01 
2017.02.28 
36391 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49556)
ul. Opolska
(43347)
ul. Opolska
(43350)
zamknięcia ulic (ZDM) 
 
 
zakończone 
2020-07-15
2020-07-16 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Czechosłowacka 
33943 
98119 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,

Prace konserwacyjne. Zamknięcie przejazdu tunelem. Sugerowany objazd ulicami: Łozową, św. Szczepana, Opolską i Modrzewiową. Utrzymany zostanie dojazd do posesji.

 

15.07 (godz. 23.00) - 16.07 (godz. 4.30)

 
2020-07-16 10:27:18 
ewa_r 
2020.07.15 
2020.07.16 
36391 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49556)
ul. Opolska
(43347)
ul. Opolska
(43350)
planowane inwestycje WZKIB 
 
 
zakończone 
2021-04-16
2021-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
obszar os. Zielony Dębiec i os. Świerczewo 
ul. Opolska (od ul. Czechosłowackiej do ul. Jarzębowej), ul. Jarzębowa, ul. Łozowa (od ul. Czechosłowackiej do ul. Kasztanowej), ul. Kasztanowa, ul. 28 Czerwca 1956 r. (od ul. Kasztanowej do ul. Bukowa 8) 
103788 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Część II – osiedle Zielony Dębiec i osiedla Świerczewo- etap I. 
budowa rurociągu kablowego (3x40+pakiet mikro)w rejonie os. Zielony Dębiec od skrzyżowania Czechosłowacka / Łozowa wzdłuż ulic Łozowej (od ul. Czechosłowackiej do ul. Kasztanowej), Kasztanowej, 28 Czerwca 1956r. (od ul. Kasztanowej do ul. Bukowa 8); budowa rurociągu kablowego (3x40+pakiet mikro)w rejonie os. Świerczewo od istniejącej kanalizacji w rejonie Opolska / Czechosłowacka wzdłuż ul. Opolskiej (nawiązując do kanalizacji ZDM na skrzyżowaniu Opolska / Jesionowa), dalej wzdłuż ul. Opolskiej i ul. Jarzębowej; budowa rurociągów dostępowych (2x40) i słupów do montażu 5 punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: Kamera 1 – Skrzyżowanie ulic Dolna Wilda i 28 Czerwca 1956; Kamera 2 – Skrzyżowanie ulic 28 Czerwca 1956 i Kasztanowej; Kamera 3- Skrzyżowanie ulic Łozowej i Kasztanowej;Kamera 4 – Skrzyżowanie ulic Opolskiej i Jesionowej; Kamera 5 – ul. Jarzębowa przy Szkole Podstawowej nr 79.  
2021-04-16 13:05:50 
annfra 
2021.04.16 
2021.12.31 
36391 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49556)
ul. Opolska
(43347)
ul. Opolska
(43350)
planowane remonty ZDM 
 
etap przetargu i budowy 
zakończone 
2020-02-17
2020-04-29 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Czechosłowacka w Poznaniu (ul. Łozowa - ul. Morelowa) 
ul. Czechosłowacka w Poznaniu (ul. Łozowa - ul. Morelowa) 
26300 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
UOI.342.251.2.2020
remont tunelu w ciągu ulicy Czechosłowackiej w Poznaniu 
remont tunelu w ciągu ulicy Czechosłowackiej w Poznaniu 
2020-01-23 08:29:31 
jacosi 
2020.02.17 
2020.04.29 
36391 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49556)
ul. Opolska
(43347)
ul. Opolska
(43350)
zamknięcia ulic (ZDM) 
 
 
zakończone 
2022-12-14
2022-12-15 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Czechosłowacka 
35008 
118082 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Wykonawca: ,
Opis: W nocy ze środy na czwartek (14/15 grudnia) w godzinach od 23:00 do 6.00, w związku z pracami serwisowymi w tunelu na ul. Czechosłowackiej, przejazd tunelem będzie czasowo zamknięty.Sugerowany objazd ulicami: Łozową, św. Szczepana, Opolską i Modrzewiową. Utrzymany zostanie dojazd do posesji. 
 
2022-12-14 12:11:28 
maciej_b 
2022.12.14 
2022.12.15 
36392 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49301)
ul. Morelowa
(36951)
ul. Morelowa
(44439)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
zajęcia pasów drogowych (ZDM) 
 
 
zakończone 
2015-08-10
2015-08-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Czechosłowacka 
skrzyżowanie Czechosłowacka - Opolska  
757 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
STRABAG Sp. z o.o. 
przebudowa infrastruktury podziemnej w ciągu skrzyżowania Czechosłowacka - Opolska 
2015-08-07 12:52:59 
mateusz_t 
2015.08.10 
2015.08.30 
36392 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49301)
ul. Morelowa
(36951)
ul. Morelowa
(44439)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
zajęcia pasów drogowych (ZDM) 
 
 
zakończone 
2015-11-01
2016-08-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Opolska 
skrzyżowanie z Czechosłowacką 
2209 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
STRABAG Sp. z o.o. 
budowa tunelu
ruch wahadłowy na na ul. Opolskiej - zwężenie do jednego pasa ruchu - kierowany sygnalizacją 
2015-11-02 15:47:45 
maciej_b 
2015.11.01 
2016.08.31 
36392 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49301)
ul. Morelowa
(36951)
ul. Morelowa
(44439)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
zajęcia pasów drogowych (ZDM) 
 
 
zakończone 
2015-05-01
2015-10-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Opolska 
skrzyżowanie z Czechosłowacką 
543 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
STRABAG Sp. z o.o. 
budowa tunelu ruch wahadłowy na na ul. Opolskiej - zwężenie do jednego pasa ruchu - kierowany sygnalizacją 
2015-06-09 09:45:31 
maciej_b 
2015.05.01 
2015.10.30 
36392 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49301)
ul. Morelowa
(36951)
ul. Morelowa
(44439)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
zamknięcia ulic (ZDM) 
 
 
zakończone 
2014-09-20
2015-11-30 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Czechosłowacka 
odc. od ul. Modrzewiowej do ul. Łozowej 
241 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
STRABAG Sp. z o. o. 
Zamknięcie ulicy oraz chodnika na czas przebudowy układu komunikacyjnego 
2014-11-27 11:37:43 
mateusz_t 
2014.09.20 
2015.11.30 
36392 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49301)
ul. Morelowa
(36951)
ul. Morelowa
(44439)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
planowane inwestycje PIM 
 
 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Czechosłowacka 
Od ul. Modrzewiowej do ul. Łozowej 
1284 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Budowa węzła drogowego DĘBIEC 
Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową. 
2015-10-08 14:42:42 
mateusz_t 
2015.01.01 
2015.12.31 
36392 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49301)
ul. Morelowa
(36951)
ul. Morelowa
(44439)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
zajęcia pasów drogowych (ZDM) 
 
 
zakończone 
2015-11-01
2016-08-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
Opolska 
skrzyżowanie z ul. Czechosłowacką 
2208 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
STRABAG Sp. z o.o. 
przebudowa układu drogowego ruch wachadłowy 
2015-11-02 15:34:40 
maciej_b 
2015.11.01 
2016.08.31 
36392 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49301)
ul. Morelowa
(36951)
ul. Morelowa
(44439)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
zamknięcia ulic (ZDM) 
 
 
zakończone 
2016-09-01
2017-02-28 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul.Czechosłowacka 
od ul. Świerkowej do ul. Łozowej 
4096 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
STRABAG Sp. z o.o. 
przebudowa układu komunikacyjnego ul. Opolska przecinająca ul. Czechosłowacką oraz ul. 28 Czerwca 1956 przecinająca ul. Czechosłowacką wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu 
2016-09-15 10:10:42 
hanna_m 
2016.09.01 
2017.02.28 
36392 
ul. Czechosłowacka 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(49301)
ul. Morelowa
(36951)
ul. Morelowa
(44439)
do węzła:

ul. Czechosłowacka
(32210)
zamknięcia ulic (ZDM) 
 
 
zakończone 
2022-12-14
2022-12-15 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
ul. Czechosłowacka 
35008 
118082 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Wykonawca: ,
Opis: W nocy ze środy na czwartek (14/15 grudnia) w godzinach od 23:00 do 6.00, w związku z pracami serwisowymi w tunelu na ul. Czechosłowackiej, przejazd tunelem będzie czasowo zamknięty.Sugerowany objazd ulicami: Łozową, św. Szczepana, Opolską i Modrzewiową. Utrzymany zostanie dojazd do posesji. 
 
2022-12-14 12:11:28 
maciej_b 
2022.12.14 
2022.12.15 
                           
strona (3915 stron)
   od 1  (97875-liczba znalezionych odcinków)

czas dostępu do bazy: 8.8305 sec