ZGiKM GEOPOZ - punkty adresowe        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
kody pocztowe, obwody wyborcze, parafie, samorządy lokalne, szkoły,
szczegóły,
stara wersja,
wykaz zmian w adresach Systemu Adresowego zarejestrowanych w SIP,
wykaz tymczasowych adresów,
wykaz ulic,
wykaz nieistniejących nazw ulic,
ZGiKM GEOPOZ - punkty adresowe
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
ZABYTKI_NEW_INC
Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/geoEngine/form/select/uniwersalny_oracle.php on line 38 Not possible to select from uniwersalny