ZGiKM GEOPOZ - punkty adresowe        Powrˇt do strony g_ˇwnej

   wygeneruj link w pasku przegl▒darki
zmie˝ styl:
standard
kody pocztowe, obwody wyborcze, parafie, samorz▒dy lokalne, szko│y,
szczegˇ│y,
stara wersja,
wykaz zmian w adresach Systemu Adresowego zarejestrowanych w SIP,
wykaz tymczasowych adresˇw,
wykaz ulic,
wykaz nieistniej▒cych nazw ulic,
ZGiKM GEOPOZ - punkty adresowe
wyÂwietl tabelŕ:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
ZABYTKI_NEW_INC
Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/geoEngine/form/select/uniwersalny_oracle.php on line 38 Not possible to select from uniwersalny