ZGiKM GEOPOZ - punkty adresowe        Powrt do strony g_wnej

   wygeneruj link w pasku przegldarki
zmie styl:
standard
kody pocztowe, obwody wyborcze, parafie, samorzdy lokalne, szkoy,
szczegy,
stara wersja,
wykaz zmian w adresach Systemu Adresowego zarejestrowanych w SIP,
wykaz tymczasowych adresw,
wykaz ulic,
wykaz nieistniejcych nazw ulic,
ZGiKM GEOPOZ - punkty adresowe
wywietl tabel:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
ZABYTKI_NEW_INC
Warning: oci_execute(): ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/geoEngine/form/select/uniwersalny_oracle.php on line 38 Not possible to select from uniwersalny