standard wydruk
 Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych (stara wersja)        Powrót do strony g_ównej

60-0wybrano: wykaz = wg ZGiKM GEOPOZ, ulica, osiedle = %, nr adresowy = %, x??-11-??: ERROR: syntax error at or near "." LINE 1: SELECT adresy.geopoz. FROM adresy.geopoz WHERE UPPER(adresy... ^