styl: standard wydruk
 Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych (stara wersja)        Powrót do strony g_ównej

baza adresowa ZGiKM

61-306
Wykaz wg ZGiKM GEOPOZ Kod pocztowy :
ulica (po frazie):
nr adresowy : grupuj parzyste i nieparzyste

Uwaga! Stara wersja raportu w Internecie działa na archiwalnych danych
nowa wersja raportu

Wykaz kodów pocztowych
L.p.Nazwa ulicy, osiedlaNr

Kod pocztowy () 61-306
sektor kodowy PNA 61-3
Kod pocztowy () 61-306 na podstawie danych Poczty Polskiej SA - zestawienie zawiera tylko punkty doręczeń
1Ulica Aroniowa od 16 do 17 wszystkie
2Ulica Aroniowa od 8 do 14a wszystkie
3Ulica Aroniowa od 1 do DK wszystkie
4Ulica Aroniowa od 20 do 26 parzyste
5Ulica Bobrownicka od 1 do DK wszystkie
6Ulica Bobrownicka od 2 do 12 parzyste
7Ulica Bobrownicka od 1 do 1b nieparzyste
8Ulica Bobrownicka od 1c do 1c nieparzyste
9Ulica Bobrownicka od 40 do 40 parzyste
10Ulica Bobrownicka od 24a do 24a parzyste
11Ulica Bobrownicka od 13a do 13a nieparzyste
12Ulica Bobrownicka od 41 do 47 wszystkie
13Ulica Bobrownicka od 25 do 31 wszystkie
14Ulica Bobrownicka od 39 do 39 nieparzyste
15Ulica Bobrownicka od 34 do 38 parzyste
16Ulica Bobrownicka od 22 do 24 parzyste
17Ulica Bobrownicka od 19 do 20b wszystkie
18Ulica Bobrownicka od 14 do 17a wszystkie
19Ulica Bobrownicka od 13 do 13 nieparzyste
20Ulica Brzoskwiniowa od 10a do 10a parzyste
21Ulica Brzoskwiniowa od 11 do 13 nieparzyste
22Ulica Brzoskwiniowa od 2 do 2 parzyste
23Ulica Brzoskwiniowa od 1 do DK wszystkie
24Ulica Brzoskwiniowa od 15a do 19 nieparzyste
25Ulica Dereniowa od 32 do 35 wszystkie
26Ulica Dereniowa od 1 do DK wszystkie
27Ulica Dereniowa od 3 do 8 wszystkie
28Ulica Dereniowa od 20 do 20 parzyste
29Ulica Dereniowa od 22 do 25 wszystkie
30Ulica Dereniowa od 27 do 29 wszystkie
31Ulica Dereniowa od 41 do 51 nieparzyste
32Ulica Jeżynowa od 11 do 11 nieparzyste
33Ulica Jeżynowa od 1 do DK wszystkie
34Ulica Jeżynowa od 6 do 12 parzyste
35Ulica Jeżynowa od 2 do 2 parzyste
36Ulica Nad Łężynką od 1 do DK wszystkie
37Ulica Nad Łężynką od 1 do DK wszystkie
38Ulica Oliwkowa od 1 do DK wszystkie
39Ulica Oliwkowa od 1 do DK wszystkie
40Ulica Owocowa od 1 do DK wszystkie
41Ulica Owocowa od 2 do 32a parzyste
42Ulica Porzeczkowa od 42 do DK wszystkie
43Ulica Porzeczkowa od 1 do DK wszystkie
44Ulica Porzeczkowa od 41 do 41 nieparzyste
45Ulica Porzeczkowa od 1 do 30 wszystkie
46Ulica Porzeczkowa od 31 do 38 wszystkie
47Ulica Porzeczkowa od 40 do 40 parzyste
48Ulica Porzeczkowa od 30b do 30b parzyste
49Ulica Porzeczkowa od 39 do 39 nieparzyste
50Ulica Skibowa od 15 do 57 nieparzyste
51Ulica Skibowa od 21 do DK nieparzyste
52Ulica Skibowa od 20 do DK parzyste
53Ulica Skibowa od 18 do 58 parzyste
54Ulica Sowice od 16 do 16 parzyste
55Ulica Sowice od 1 do DK wszystkie
56Ulica Sowice od 34 do 40 parzyste
57Ulica Sowice od 35a do 35a nieparzyste
58Ulica Sowice od 39 do 39a nieparzyste
59Ulica Sowice od 65 do 65 nieparzyste
60Ulica Sowice od 1 do 1 nieparzyste
61Ulica Sowice od 5 do 17 nieparzyste
62Ulica Sowice od 8 do 10 parzyste
63Ulica Sowice od 20 do 32 parzyste
64Ulica Szczepankowo od 74 do 112 parzyste
65Ulica Szczepankowo od 97 do 97 nieparzyste
66Ulica Szczepankowo od 85 do 125 nieparzyste
67Ulica Szczepankowo od 74 do 132 parzyste
68Ulica Szczepankowo od 99 do 99 nieparzyste
69Ulica Szczepankowo od 95 do 95 nieparzyste
70Ulica Szczepankowo od 91 do 91 nieparzyste
71Ulica Szczepankowo od 97a do 97a nieparzyste
72Ulica Szczepankowo od 85 do 89 nieparzyste
73Ulica Szczepankowo od 93 do 93 nieparzyste
74Ulica Truskawkowa od 2 do 4 wszystkie
75Ulica Truskawkowa od 1 do DK wszystkie
76Ulica Truskawkowa od 6 do 7 wszystkie
77Ulica Truskawkowa od 9 do 12 wszystkie
78Ulica Winogronowa od 1 do 16 wszystkie
79Ulica Winogronowa od 1 do DK wszystkie
80Ulica Żyzna od 2 do 3 wszystkie
81Ulica Żyzna od 1 do DK wszystkie

                                       od 1 do 1          1 - liczba znalezionych kodów pocztowych
Kod pocztowy () 61-306 na podstawie danych ZGiKM GEOPOZ - zestawienie zawiera wszystkie punkty adresowe
1ul. Aroniowa wszystkie adresy
2ul. Bobrownicka wszystkie adresy
3ul. Brzoskwiniowa wszystkie adresy
4ul. Dereniowa wszystkie adresy
5ul. Dzikiej Róży
brak ulicy w zestawieniu Poczty Polskiej SA **
wszystkie adresy
6ul. Jeżynowa wszystkie adresy
7ul. Mirabelkowa
brak ulicy w zestawieniu Poczty Polskiej SA **
wszystkie adresy
8ul. Nad Łężynką wszystkie adresy
9ul. Nektarynkowa
brak ulicy w zestawieniu Poczty Polskiej SA **
wszystkie adresy
10ul. Oliwkowa wszystkie adresy
11ul. Owocowa wszystkie adresy
12ul. Porzeczkowa wszystkie adresy
13ul. Sierpowa
brak ulicy w zestawieniu Poczty Polskiej SA **
7, 22E, 22F, 22G, 22H,
14ul. Skibowa 15, 15a, 15b, 15c, 17, 17a, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 20, 21, 22, 23, 24, 24a, 24b, 24c, 25, 25a, 25B, 26, 26a, 27, 27a, 27b, 28, 29, 30, 31, 31a, 32, 32a, 32b, 32c, 33, 33a, 34, 34a, 34b, 35, 36, 36a, 37, 37a, 37b, 37c, 38/40, 39, 39A, 39C, 41, 42, 42a, 43, 43a, 44, 45, 45a, 46, 46a, 47, 47a, 47B, 47C, 47D, 47G, 48, 49, 50, 51, 51a, 51b, 51C, 52, 53, 54, 54a, 54b, 54c, 55, 55a, 55C, 55D, 56, 56a, 57, 57a, 58, 60,
15ul. Sowice wszystkie adresy
16ul. Szczepankowo 74, 74a, 74b, 74c, 76, 76a, 76b, 78, 78a, 78b, 80, 80a, 80b, 80c, 80D, 82, 84, 84a, 85, 86, 86a, 86B, 86c, 86D, 88, 88a, 88b, 89, 89a, 90, 90a, 90C, 90D, 90E, 91, 92, 92a, 93, 93a, 93b, 94, 94a, 94b, 95, 95A, 96, 96a, 96b, 96c, 97, 97A, 97B, 98, 98a, 98b, 98C, 99, 99a, 100, 100a, 100b, 101, 102, 102a, 102b, 102c, 103, 104, 104b, 104c, 105, 105a, 105b, 106, 107, 107a, 108, 108a, 108b, 109, 110, 110a, 110b, 110c, 110d, 111, 112, 112A, 113, 114, 114a, 114b, 115, 116, 116a, 117, 117A, 117B, 117C, 118, 118a, 120, 120A, 121a, 122, 122a, 122B, 122C, 123, 123a, 124, 124a, 124b, 125, 126, 128, 128a, 130, 130A, 130B, 132, 132A,
17ul. Truskawkowa wszystkie adresy
18ul. Winogronowa wszystkie adresy
19ul. Żyzna wszystkie adresy

 
ul. Aroniowa wszystkie adresy, ul. Bobrownicka wszystkie adresy, ul. Brzoskwiniowa wszystkie adresy, ul. Dereniowa wszystkie adresy, ul. Dzikiej Róży wszystkie adresy, ul. Jeżynowa wszystkie adresy, ul. Mirabelkowa wszystkie adresy, ul. Nad Łężynką wszystkie adresy, ul. Nektarynkowa wszystkie adresy, ul. Oliwkowa wszystkie adresy, ul. Owocowa wszystkie adresy, ul. Porzeczkowa wszystkie adresy, ul. Sierpowa 7, 22E, 22F, 22G, 22H, ul. Skibowa 15, 15a, 15b, 15c, 17, 17a, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 20, 21, 22, 23, 24, 24a, 24b, 24c, 25, 25a, 25B, 26, 26a, 27, 27a, 27b, 28, 29, 30, 31, 31a, 32, 32a, 32b, 32c, 33, 33a, 34, 34a, 34b, 35, 36, 36a, 37, 37a, 37b, 37c, 38/40, 39, 39A, 39C, 41, 42, 42a, 43, 43a, 44, 45, 45a, 46, 46a, 47, 47a, 47B, 47C, 47D, 47G, 48, 49, 50, 51, 51a, 51b, 51C, 52, 53, 54, 54a, 54b, 54c, 55, 55a, 55C, 55D, 56, 56a, 57, 57a, 58, 60, ul. Sowice wszystkie adresy, ul. Szczepankowo 74, 74a, 74b, 74c, 76, 76a, 76b, 78, 78a, 78b, 80, 80a, 80b, 80c, 80D, 82, 84, 84a, 85, 86, 86a, 86B, 86c, 86D, 88, 88a, 88b, 89, 89a, 90, 90a, 90C, 90D, 90E, 91, 92, 92a, 93, 93a, 93b, 94, 94a, 94b, 95, 95A, 96, 96a, 96b, 96c, 97, 97A, 97B, 98, 98a, 98b, 98C, 99, 99a, 100, 100a, 100b, 101, 102, 102a, 102b, 102c, 103, 104, 104b, 104c, 105, 105a, 105b, 106, 107, 107a, 108, 108a, 108b, 109, 110, 110a, 110b, 110c, 110d, 111, 112, 112A, 113, 114, 114a, 114b, 115, 116, 116a, 117, 117A, 117B, 117C, 118, 118a, 120, 120A, 121a, 122, 122a, 122B, 122C, 123, 123a, 124, 124a, 124b, 125, 126, 128, 128a, 130, 130A, 130B, 132, 132A, ul. Truskawkowa wszystkie adresy, ul. Winogronowa wszystkie adresy, ul. Żyzna wszystkie adresy,
** - brak ulicy w zestawieniu Poczty Polskiej SA - dane w trakcie weryfikacji, wymagają wyjaśnienia - tel. Poczta Polska SA 61 8697 603 lub ZGiKM GEOPOZ 61 8271 760