styl: standard wydruk
 Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych (stara wersja)        Powrót do strony g_ównej

x??-11-??: ERROR: syntax error at or near "." LINE 1: SELECT adresy.geopoz. FROM adresy.geopoz WHERE UPPER(adresy... ^
baza adresowa ZGiKM

61-8
Wykaz wg ZGiKM GEOPOZ  :
ulica (po frazie):
nr adresowy : grupuj parzyste i nieparzyste

Uwaga! Stara wersja raportu w Internecie działa na archiwalnych danych
nowa wersja raportu