styl: standard wydruk
 SIP - Wykazy adresw w rejonach, rewirach, obwodach urzdowych        Powrt do strony g_wnej

brak zestawienia dla sektor������������w kodowych PNA


inne zestawienia adresowe
stara wersja raportu