Cmentarze Miasta Poznania - Cyfrowe Lapidarium Poznania        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
                                                       strona (1 stron) od 1  (1-liczba znalezionych obiektów)
Cmentarze Miasta Poznania - Cyfrowe Lapidarium Poznania
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
36 
 
Cmentarz Komunalny nr 1 w Poznaniu (Miłostowo) 
Cmentarze komunalne 
czynneDawniej nazywany `cmentarzem w Głównej`. Założony podczas okupacji niemieckiej jako Hauptfriedhof (`główny cmentarz miejski`) czy też Zentralfriedhof (`cmentarz centralny`). Pod koniec XIX w. obszar, na którym później założono cmentarz Miłostowo był wojskowym placem ćwiczeń oraz strzelnicą. Wydmowo-stepowy teren pozbawiony drzew, z głęboką na kilka metrów warstwą piasków, nadawał się do tego wyśmienicie. Cmentarz zbudowany niewolniczą pracą Żydów i Polaków. Jego otwarcie w październiku 1943 r. oznaczało jednoczesne zamknięcie dla pochówków czynnych dotąd dwóch cmentarzy parafialnych. Starszą częścią jest zespół kwater położony na południe od ul. Gnieźnieńskiej.
Po wojnie prace nad urządzeniem `Cmentarza Regionalnego` (miał być jednym z czterech takich nekropolii) kontynuowano ` na całym obszarze dosadzano sosny, brzozy, topole i olchy oraz krzewy: ligustr, trzmielinę i tarninę, które wraz z ziołami splotem swych korzeni wytworzyły pilśń umacniającą wydmy. Na początku lat 50. młody las pokrył zasadniczą część nekropolii.
Urządzono tu kwatery wojskowe i wojenne: żołnierzy polskich, radzieckich (lata 50./60.), niemieckich (1994 r.). Powstała kwatera żydowska ze zbiorowymi mogiłami i lapidarium oraz mogiły polskich ofiar bombardowań. Wyznaczono pola grzebalne dla ewangelików i prawosławnych oraz ` niedawno ` dla muzułmanów. Podczas powojennych likwidacji cmentarzy parafialnych oraz nekropolii ewangelickich przenoszono tu przedwojenne groby, z których utworzono kwatery umownie nazywane: żegierską, maltańską, świętowojciechową. Na cmentarzu funkcjonuje aleja zasłużonych oraz kwatery `tematyczne` ` lotników, kombatantów, duchownych, dziecięce, świadków Jehowy. Widuje się oznaczone groby Powstańców Wielkopolskich oraz okazałe pomniki będące hołdem dla zmarłych i poległych żołnierzy, a także zbiorowe mogiły szczątków przeniesionych ze starych cmentarzy śródmieścia. W 1993 r. w dawnym Forcie IIIa powstało pierwsze w Polsce krematorium, a opodal ` pole urnowe oraz kolumbarium. Od połowy lat 70. cmentarzami komunalnymi zarządzała Universum Spółdzielnia Pracy w Poznaniu. Obecnie administratorem nekropolii są Usługi Komunalne miasta Poznania. 
 
Cmentarze Miasta Poznania 
komunalny

wykaz grobówMiłostowo 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (1-liczba znalezionych obiektów)

czas dostępu do bazy: 0.591017 sec