Cmentarze Miasta Poznania - Cyfrowe Lapidarium Poznania        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
                                                       strona (1 stron) od 1  (1-liczba znalezionych obiektów)
Cmentarze Miasta Poznania - Cyfrowe Lapidarium Poznania
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
131 
 
Cmentarz par. rzymskokat. pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (Morasko) 
Cmentarze rzymskokatolickie 
czynneDo drugiej połowy lat 30. XX w. mieszkańcy Moraska należący do rzymskokat. parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicy, wykorzystywali tamtejszy cmentarz, zajęty później przez poligon w Biedrusku. W roku 1931 dotychczasową kaplicę publiczną przekształcono w kościół sukursalny pw. Świętej Trójcy, a rok później Rada Gminy wyznaczyła parcelę pod założenie cmentarza.
Poświęcenia nowego cmentarza w Morasku dokonał ówczesny proboszcz i radca duchowny ks. S. Wężyk w dniu 1.11.1937 r. Następnie odbyła się pierwsza procesja żałobna zakończona wzruszającym kazaniem ks. Kruegera z Bąblina.
Po wojnie wezwanie świątyni z opuszczonej Chojnicy (mieszkańców wysiedlono) przeniesiono na przyznany parafii kościół poewangelicki w Morasku.
Na cmentarzu tym istnieją groby Polaków poległych w walkach z Niemcami przebijającymi się na północ z oblężonej w lutym 1945 r. Festung Posen. 
 
Cmentarze Miasta Poznania 
parafialny

wykaz grobówMorasko 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (1-liczba znalezionych obiektów)

czas dostępu do bazy: 0.605472 sec