Cmentarze Miasta Poznania - Cyfrowe Lapidarium Poznania        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
                                                       strona (1 stron) od 1  (1-liczba znalezionych obiektów)
Cmentarze Miasta Poznania - Cyfrowe Lapidarium Poznania
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
108 
 
Cmentarz par. rzymskokat. pw. Michała Archanioła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Kiekrz) 
Cmentarze rzymskokatolickie 
czynneNajstarsza część cmentarza została zapewne założona w średniowieczu, zgodnie z panującym obyczajem, wokół świątyni. Współczesną formę architektoniczną budowla ta zyskała w 2. poł. XVIII w. Górującą nad Kiekrzem późnobarokową wieżę kościelną odbudowano po pożarze w 2. poł. XIX w. Również z tego okresu pochodzą najstarsze zachowane nagrobki na przykościelnym cmentarzu par. rzymskokat. pw. Michała Archanioła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zwracają uwagę dwa zbudowane z cegły grobowce: Stock-Jesse`ów (właścicieli wsi Wielkie) i Przyłuskich herbu Lubicz - właścicieli Strzeszynka. W dolnej części tego grobowca pochowani zostali rodzice arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego Leona Przyłuskiego. Na terenie cmentarza można znaleźć również groby należące do Zgromadzenia Sióstr Zakonnych Matki Bożej Miłosierdzia. Przy cmentarzu znajduje się postawiona w 1929 r. figura Chrystusa wieńcząca pomnik z tablicami wymieniającymi nazwiska poległych w obu wojnach światowych oraz w powstaniu wielkopolskim. Opodal znajdują się dwa cmentarze ewangelickie, na przełomie XIX i XX w. należące do wspólnoty z Rokietnicy. 
 
Cmentarze Miasta Poznania 
parafialny

wykaz grobówKiekrz 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (1-liczba znalezionych obiektów)

czas dostępu do bazy: 0.574949 sec