Cmentarze Miasta Poznania - Cyfrowe Lapidarium Poznania        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
                                                       strona (1 stron) od 1  (1-liczba znalezionych obiektów)
Cmentarze Miasta Poznania - Cyfrowe Lapidarium Poznania
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
106 
 
Cmentarz par. rzymskokat. pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej (Krzesiny) 
Cmentarze rzymskokatolickie 
czynneNekropolia przy ul. Jarosławskiej w Krzesinach, została poświęcona w 1946 r. Wchłonęła istniejący wcześniej przy drodze do Świątniczek cmentarz ewangelicki. Na przełomie lat 50./60. cmentarz uporządkowano, wykopano studnię i zamontowano pompę. Kolejną inwestycją było wystawienie kaplicy pogrzebowej, a w poł. lat 90. XX w. ` poszerzenie obszaru nekropolii.
Rzymskokatolicka świątynia par. pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej ma podobną genezę ` tuż po wojnie przejęto ewangelicki drewniany kościółek w stylu norweskim, sprowadzony dla pruskich osadników do wsi Kreising w 1912 r., prosto z Wystawy Wschodnioniemieckiej.
Na cmentarzu znajduje się tablica upamiętniająca żołnierzy Armii Czerwonej poległych w czasie II wojny światowej, oraz ` niejako w kontraście do tego hołdu ` mogiła nieznanej dziewczyny zastrzelonej przez radzieckiego żołnierza, gdy broniła się przed gwałtem w pierwszych dniach po oswobodzeniu Poznania spod okupacji niemieckiej. 
 
Cmentarze Miasta Poznania 
parafialny

wykaz grobówKrzesiny 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (1-liczba znalezionych obiektów)

czas dostępu do bazy: 0.907468 sec