styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Cmentarze komunalne, parafialne(wszystkie)(PUBL+RADNI) ? ?-12 176
      Cmentarze - Cyfrowe Lapidarium Poznania(wszystkie)(PUBL+RADNI) ? ?-1 8572
          cmentarze inne, opuszczone i zlikwidowane ? ?-0 8897
          Cmentarze Miasta Poznania ? ?-0 8911
          kwatery, pola cmentarne ? ?-0 8917
          pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby ? ?-0 8923
          pozostałe ? ?-0 8928


grupa warstw: Cmentarze komunalne, parafialne (176)

bazy źródłowe:

"Cmentarze wojenne, wojskowe, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na Cytadeli" - Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, -->pokaż
opis:
Baza danych osób pochowanych na cmentarzach.
aktualizacja:
na koniec stycznia, kwietnia, lipca, października


"Cmentarze parafialne" - Archidiecezja Poznańska, Parafie -->pokaż
opis:
Baza danych osób pochowanych na cmentarzach parafialnych.
aktualizacja:
na koniec stycznia, kwietnia, lipca, października


"Cmentarze komunalne" - Usługi Komunalne, -->pokaż
opis:
Baza danych osób pochowanych na cmentarzach komunalnych.
aktualizacja:
na koniec stycznia, kwietnia, lipca, października


zmiany dotyczące grupy warstw Cmentarze komunalne, parafialne:
zmiana SIP z 2005-08-16 00:00:00 nr 455 - grupa warstw - Rozpoczęto prace nad grupą warstw Cmentarze komunalne
zmiana SIP z 2007-06-06 00:00:00 nr 322 - korekta usługi - Dodano cmentarz parafialny na ul. Lubowskiej.
zmiana SIP z 2007-08-21 00:00:00 nr 234 - korekta usługi - Dodano jeżycki cmentarz zabytkowy .
zmiana SIP z 2009-07-14 00:00:00 nr 111 - korekta warstwy - Zmiena układu warstw w grupie WMS Cmentarze komunalne, parafialne
zmiana SIP z 2009-07-14 00:00:00 nr 110 - korekta funkcji - Możliwość przeglądu grobów rezerwowanych i planowanych
zmiana SIP z 2010-02-01 00:00:00 nr 7 - funkcja - Wykonano szczegółowy opis warstwy cmentarzy, który powinien ułatwić również wyszukiwanie danych.
zmiana SIP z 2012-07-26 00:00:00 nr 1046 - warstwa - Cmentarz Prawosławny na Cytadeli.
zmiana SIP z 2012-11-07 00:00:00 nr 1112 - warstwa - Cmentarz wojenny Bohaterów Radzieckich na Cytadeli
zmiana SIP z 2012-11-07 00:00:00 nr 1108 - warstwa - Cmentarz parafialny przy ul. Samotnej
zmiana SIP z 2015-06-30 00:00:00 nr 1548 - usprawnienie warstwy - Przygotowanie map następnych poznańskich cmentarzy.
zmiana SIP z 2016-01-21 00:00:00 nr 1544 - warstwa - Żołnierze AK okręg Wielkopolska
zmiana SIP z 2018-01-09 00:00:00 nr 1836 - grupa warstw - Zlikwidowane cmentarze
pokaż szczegóły
PRZEGLĄDARKA POMOC

Warstwy pomocy przeglądarki mapy miejskiej

cmentarze komunalne, PARAFIALNE, ZABYTKOWE

Rodzaj obiektów:
punktowe, liniowe, powierzchniowe
Zakres tematyczny warstwy:
warstwy dotyczące cmentarzy komunalnych na Junikowie i Miłostowie oraz cmentarzy parafialnych,zabytkowych, wojennych i wojskowych:
- granice cmentarzy
- pola
- kwatery
- miejsca
- obrysy grobów
- aleje
- bramy i furtki
- na cmentarzu na Nowinie także groby rezerwowane i miejsca puste
Źródło:
cmentarze komunalne - Uniwersum,
cmentarze parafialne - odpowiednie parafie,
cmentarze zabytkowe - zarządcy cmentarzy
cmentarze wojenne i wojskowe - Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego
Aktualizacja:
Na podstawie danych biur cmentarzy w ZGiKM następuje aktualizacja okresowa. Aktualizacja odbywa się raz na kwartał. Nowe dane są publikowane 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca i 20 października. Przed każdym opublikowaniem dane są weryfikowane pod względem poprawności przetworzenia ale ich jakość, w szczególności prezentacja geometryczna na mapie, zależą od poprawności prowadzenia baz danych przez biura cmentarzy.
Wyszukiwanie danych
Osobę pochowaną na dowolnym cmentarzu można wyszukać na wiele sposobów:

1. Wyszukiwanie w bazie danych
Na stronie z profilami poprzedzającą uruchomienie przeglądarki map odnaleźć i kliknąć link do   Wyszukiwarka- cmentarze Miasta Poznania (komunalne, zabytkowe, parafialne), wybrać odpowiedni cmentarz, wpisać dane miejsca lub osoby i nacisnąć przycisk Szukaj. W polu nazwisko wbudowano mechanizm wyszukiwania po frazie. Aby zobaczyć grób wyszukanej osoby na mapie należy wybrać przycisk Mapa znajdujący się w linii wybranej osoby. Wybranie przycisku mapa znajdującego się ponad tabelą pozwala na wyświetlenie wszystkich grobów wybranych w tabeli.

2. Wyszukiwanie na mapie
Po otwarciu w przeglądarce apletu iGeoMap zawierającego mapy należy odhaczyć niepotrzebne warstwy a następnie włączyć przycisk WMS całość - cmentarze komunalne i parafialne znajdujący się w grupie Inne w warstwie Cmentarze komunalne i parafialne. Na mapie z konturem Poznania powinny pojawić się zarysy cmentarzy. Z menu Szukaj wybrać zakładkę Inne oraz odpowiedni lub dowolny cmentarz i wpisać nazwisko poszukiwanej osoby zmarłej. Należy zwrócić uwagę aby nazwisko i ewentualnie imię napisane były z dużej litery. Najlepiej wybrać nazwisko z listy podpowiedzi poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Po zalogowaniu lub wybraniu opcji pracy bez autoryzacji pojawi się kółko lub wiele obiektów w postaci kółek z krzyżykiem na tle powiększonej warstwy grobów. Odpowiednie sterowanie pomniejszaniem lub powiększaniem pozwoli wybrać najbardziej czytelną informację graficzną. Kliknięcie na żółty krzyżyk uruchomi zestawienie tabelaryczne z dodatkowymi informacjami i możliwościami wyszukiwania z bazy danych opisanymi wyżej. Jeżeli żółty krzyżyk jest niewidoczny na tle rysunku kwater można zmienić jego kolor oraz przezroczystość wybierając z menu Plik opcję Kolory....
 
podgrupa warstw 1 rzędu : Cmentarze - Cyfrowe Lapidarium Poznania (8572)

bazy źródłowe:

"cmentarze i obiekty zwiazane z cmentarzami" - Wydział Kultury, -->pokaż
opis:
nieistniejące cmentarze na terenie Miasta Poznania oraz inne obiekty na podstawie danych z Cyfrowego Lapidarium Poznania
aktualizacja:
bieżąca


zmiany dotyczące podgrupy warstw 1 rzędu Cmentarze - Cyfrowe Lapidarium Poznania:
zmiana SIP z 2007-05-31 00:00:00 nr 323 - warstwa - Wprowadzono nową warstwę Cmentarze zamknięte
zmiana SIP z 2018-01-09 00:00:00 nr 1836 - grupa warstw - Zlikwidowane cmentarze
zmiana SIP z 2020-09-08 00:00:00 nr 2161 - grupa warstw - Cmentarze - Cyfrowe Lapidarium Poznania
pokaż szczegóły
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ